Ďalšiu podporu pre projekty, ktoré rozvíjajú podnikavosť, získalo 12 žiadateľov

Slovak Business Agency spustila v septembri tohto roku už tretiu Výzvu na podporu projektov na rozvoj podnikateľských zručností (Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania).

Cieľom tejto Výzvy bolo podporiť projekty rozvíjajúce podnikavosť a mäkké zručnosti vychádzajúce z Európskeho referenčného rámca kompetencií v oblasti podnikania.

Komisia počas dvoch dní vyberala spomedzi 34 žiadostí, ktoré dokopy žiadali o finančné prostriedky vo výške 552 969 eur. Na aktuálnu Výzvu bolo alokovaných 102 971 eur.

Vybraných bolo 12 projektov, ktoré budú podporené celkovou sumou 102 696 eur. Cieľové skupiny schválených projektov sú žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl, tak aj absolventi, učitelia a pedagogickí zamestnanci.

Zoznam podporených projektov nájdete TU