Atlas MSP I.: Najvyššia koncentrácia podnikateľov je na západe a severe Slovenska

Podnikateľské prostredie na Slovensku prešlo za uplynulé desaťročie zásadnými zmenami. Atlas MSP na Slovensku mapuje aktuálne trendy MSP v obciach a okresoch Slovenska. Ponúka ľahkú orientáciu, dobré čitateľné grafy a mapy, a prehľad najdôležitejších informácií o vývoji MSP v jednotlivých častiach Slovenska. V najbližších týždňoch vám v krátkosti predstavíme najzaujímavejšie fakty.

Vedeli ste, že:

  • najdôležitejšie a najatraktívnejšie územie pre podnikateľské aktivity je Bratislavský kraj, pričom len v samotnom hlavnom meste na konci roka 2019 sídlilo 103 316 aktívnych malých a stredných podnikov a 200 veľkých podnikov s 250 a viac zamestnancami (takmer každá piata firma na Slovensku)
  • kým Bratislava od roku 2010 zaznamenala nárast MSP o 17,1 %, v Košiciach sa počet zvýšil len o 5,4 %
  • regióny severného Slovenska (napr. Horné Považie, Kysuce, Orava alebo Tatry) zaznamenali vysokú podnikateľskú aktivitu najmä vďaka početnejšie zastúpeným SZČO v odvetviach ako stavebníctvo a priemysel

Viac sa môžete dozvedieť v Atlase MSP 

Počet MSP a veľkých podnikov v obciach SR, 2019

Atlas-MSP-(FB-promo) (1).jpg

Atlas MSP bol realizovaný v rámci projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”. 

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike s dôrazom na princípy Small Business Act for Europe (SBAfE) a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR.

www.monitoringmsp.sk