Aký vplyv mala pandémia na trh práce u MSP v roku 2020?

Po predchádzajúcich šiestich rokoch nepretržitého rastu zamestnanosti sa priemerný počet zamestnaných osôb v národnom hospodárstve znížil o 1,8 %. Tento stav pocítili aj malí a strední podnikatelia.

V mesiaci apríl a máj dochádzalo k medziročnému poklesu zamestnanosti takmer v celom hospodárstve. Uvoľnenie protipandemických opatrení sa podpísalo pod dočasné zlepšenie situácie na trhu práce, ale príchodom druhej vlny došlo k opätovnému nárastu počtu nezamestnaných.

Vystavení tlaku prepúšťania svojich zamestnancov boli aj malí a strední podnikatelia. Napriek prijatým podporným opatreniam na udržanie zamestnanosti sa priemerný počet zamestnaných osôb v kategórií MSP (vrátane FO – podnikateľov) medziročne znížil o 2,1 %. Dosiahnutý pokles zamestnanosti MSP pretrhol dovtedy kontinuálne pretrvávajúci rast, ktorý prebiehal od roku 2014.

Viac informácií k téme nájdete v publikácií Správa o stave MSP v SR v roku 2020

aaa.pngPočet zamestnaných osôb v MSP

Analýza Správa o stave MSP v SR v roku 2020  bola realizovaná v rámci projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike s dôrazom na princípy Small Business Act for Europe (SBAfE) a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR. www.monitoringmsp.sk