Ako sa stať klientom Národného podnikateľského centra

Podmienkou čerpania všetkých služieb poskytovaných v rámci Národného podnikateľského centra je registrácia. Pozrite sa ako sa môžete stať našim klientom.

Služby v rámci Národného podnikateľského centra  môžu čerpať najmä začínajúci a etablovaní podnikatelia v rôznych štádiách životného cyklu. Časť služieb je zameraná na podporu záujemcov o podnikanie, ktorí uvažujú o komercializácii svojho nápadu či produktu. Zapojiť sa môžu zástupcovia širokej verejnosti, registrovaní nezamestnaní a príslušníci znevýhodnených marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Podmienkou čerpania všetkých služieb je registrácia. Prosím, zaregistrujte sa ako náš klient elektronicky, samostatne alebo s podporou pracovníkov klientskeho centra Front Office priamo v Národnom podnikateľskom centre. Poverení pracovníci vám zároveň overia správnosť vyplnených údajov a aktivujú váš identifikačný kód.

Ako náš klient získate:

  • možnosť bezodplatne čerpať zaujímavé nefinančné služby
  • aktuálny prehľad o novinkách v rámci NPC
  • možnosť samostatne sa prihlasovať na služby zverejnené v rámci kalendára

KLIKNITE NA OBRÁZOK A DOZVIETE SA VŠETKO O REGISTRÁCII A PRIHLASOVANÍ SA NA SLUŽBY

(e-mail-baner)4.jpg