Aj v júni môžete vycestovať na európske konferencie. Toto sú naše tipy.

Podnikatelia, vycestujte na technologickú konferenciu v Dubline, summit sociálnych sietí v Bruseli alebo na konferenciu o cirkulárnej ekonomike v Bergame. Vyberte si konferenciu, workshop alebo seminár v krajinách Európskej únie a my vám zabezpečíme vstupenku.


3 kroky k účasti na vybranom podujatí:

  • zaregistrujte sa na NPC.sk. (ak ste už zaregistrovaní, prihláste sa)
  • vyberte si formulár podľa veku a miesta podnikania vašej firmy
  • vyplňte žiadosť a odošlite (žiadosť odošlite najneskôr 4 týždne pred termínom samotného podujatia)

Podujatie organizované v EÚ musí byť relevantné k vášmu podnikaniu a nesmie trvať dlhšie ako 5 dní. Formulár odošlite maximálne 4 týždne pred začiatkom podujatia a počkajte si na výsledky komisie.


Naše júnové tipy:

Po kliknutí na obrázok sa vám otvorí PDF súbor. Jednotlivé podujatia sú klikateľné a privedú vás na webstránku podujatia. Zúčastniť sa môžete osobne, ale vzhľadom na situáciu vám zabezpečíme aj online účasť na podujatí.

04_kalendar podujati_jun 2022_orez.png

 

V rámci Stážového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.


Poďte s nami na medzinárodné odborné podujatia (aj online)!

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli, sa dňa 27.04.2022 konala výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít podaktivity 1.5 a 2.6 - Stážového programu[1].

 

Úspešní žiadatelia:

033     Ing. Ľubomír Ihnatko IHNYPRO

034     R & D MOLD MACHINING s. r. o.

035     Unique people, s.r.o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.


[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11 OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, v súlade s komponentom 3 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga OPII, MDV SR a MH SR (stredne velke).jpg