Podnikanie cudzinca s doplnkovou ochranou alebo azylom

Kedy môže a kedy nemôže cudzinec na Slovensku podnikať?

  • Cudzinec, ktorému bola na Slovensku poskytnutá medzinárodná ochrana vo forme doplnkovej ochrany alebo azylu, získal zároveň prechodný, resp. trvalý pobyt.
  • Azylant s trvalým pobytom môže podnikať ako slovenská fyzická osoba. Cudzinec s udelenou doplnkovou ochranou môže podnikať ako zahraničná osoba.
  • Žiadateľ o azyl počas konania o udelenie azylu podnikať nesmie.