Aký typ trvalého pobytu môžete získať

Aké sú možnosti trvalého pobytu a komu môže byť udelený.

Cudzinec môže požiadať o jeden z troch typov trvalého pobytu:

  • trvalý pobyt na päť rokov,
  • trvalý pobyt na neobmedzený čas,
  • dlhodobý pobyt.

Trvalý pobyt na päť rokov je udeľovaný cudzincom vo výnimočných prípadoch a v prípade cudzincov, ktorí sú blízkymi príbuznými (manžel a dieťa) občana SR. Nadväzuje naň trvalý pobyt na neobmedzený čas.

Dlhodobý pobyt sa môže udeliť cudzincovi:

  • ktorý sa na území SR zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti,
  • ktorému bol zrušený alebo zanikol dlhodobý pobyt zo zákonom stanovených dôvodov,
  • ktorý má 5 rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území SR ako držiteľ modrej karty najmenej  2 roky bezprostredne pred podaním žiadosti.