Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Získajte pre váš startup odborné poradenstvo od skúsených expertov - podnikatelia

Poradenstvo K2 (podnikatelia, plagat, 7_2021)1024_1.jpg

 

Výzva pre všetkých startupistov - 2. kolo

Máte inovatívny nápad, či projekt s ktorým chcete preraziť na trhu? Alebo by ste chceli svoj startup rozvinúť v konkrétnej oblasti? Získajte bezplatnú pomoc experta s ktorým dosiahnete svoj vytúžený cieľ.

 

Aktivity Startup Sea, do ktorých sa môžete zapojiť, sú poskytované formou konzultácií a odborného poradenstva spojených s/so:

  • spracovaním štúdie realizovateľnosti
  • dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie
  • programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi
  • cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami

 

PRIHLASUJTE SA od 27.8.2021 do 24.9. 2021

Výzva je určená podnikateľom, maximálne do 5 rokov od zápisu do ORSR/ ŽRSR.

 

Vážení žiadatelia, povinné prílohy nahrávajte prosím s názvom súboru v nasledovnom tvare: nazovspolocnosti_názov konkrétnej prílohy alebo ak sa jedná o živnosť: priezviskomeno_názov konkrétnej prílohy

V prípade otázok nás kontaktujte na: poradenstvo@sbagency.sk alebo na tel. čísle: 02/203 63 219

Plné znenie výzvy nájdete TU

Žiadateľ predkladá:

(Pozn.: Nezabudnite prosím podpísať všetky povinné prílohy na určených miestach.)

Expert musí spĺňať nasledujúce kritériá:

  • daňový rezident SR a platca odvodov v SR
  • nesmie byť blízka osoba Žiadateľa (najmä príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel)

Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Vykonávateľ do 30 dní odo dňa doručenia Žiadosti vyzve Žiadateľa, aby ju doplnil. Ak Žiadateľ výzve na doplnenie Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Vykonávateľ Žiadosť zamietne.

V prípade, ak Žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, bude táto predložená na vyhodnotenie Komisii a to v súlade so Zákonom.

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené