Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Získajte vstupenky na podujatia v EÚ

MOP BA - SP.jpg

*Zahŕňa aj online podujatia, na ktoré je možné získať virtuálny prístup. Online podujatie nesmie presahovať 5 dní. Organizátor online podujatí musí sídliť v krajinách EÚ.

Pre prihlásenie sa na medzinárodné podujatie je v rámci formulára potrebné odoslať aj povinné prílohy. Odporúčame si tieto dokumenty stiahnuť a pripraviť vopred:

Viac informácií o Stážovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli. Plné znenie Výzvy si môžete stiahnuť TU (aktualizované znenie). V prípade otázok v súvislosti s prihlásením Vám radi odpovieme na sp@npc.sk.