Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Získajte vstupenky na podujatia v EÚ v mesiacoch júl - august

7.-8.-Ziskajte-vstupenky-na-podujatia-v-EU-(MOP,-BA,-RP,-04-2023)-FB-cover.jpg

Vyberte si svoju konferenciu alebo workshop v krajinách Európskej únie okrem Slovenska v mesiacoch júl - august 2023.

 Je možné získať aj virtuálny prístup na vami vybrané online podujatie v týchto termínoch. 

Organizátor online podujatí musí sídliť v krajinách EÚ okrem Slovenska. Podujatia s fyzickou účasťou musia byť organizované v niektorej z krajín EÚ, okrem Slovenska.

Podujatie nesmie presahovať 5 dní. Max. pre 2 zástupcov firmy !

Pre prihlásenie sa na podujatie je v rámci formulára potrebné odoslať aj povinné prílohy. Odporúčame si tieto dokumenty pripraviť vopred:

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach pre podnikateľov nad 3 roky od vzniku je zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II BA kraj, v rámci Rastového programu. Viac informácií o Rastovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli. Plné znenie Výzvy si môžete stiahnuť TU (aktualizované znenie). Na otázky týkajúce sa prihlásenia sa na službu Vám radi odpovieme na RPint@npc.sk.

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené