Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Získajte vstupenky na podujatia v EÚ

Ziskajte vstupenky na podujatia v EU (MOP, BA, RP, 01-2022).jpg

Vyberte si svoju konferenciu, workshop alebo seminár v krajinách Európskej únie okrem Slovenska a získajte nové skúsenosti a kontakty, ktoré vám pomôžu v rozvoji vášho podnikania. Využite príležitosť získať vstup na vašu vysnívanú konferenciu. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa naše služby prispôsobujú aktuálnemu stavu a preto by sme vám radi umožnili získať aj virtuálny prístup na vami vybrané online podujatie.   

Organizátor online podujatí musí sídliť v krajinách EÚ okrem Slovenska. Podujatia s fyzickou účasťou musia byť organizované v niektorej z krajín EÚ, okrem Slovenska.

Podujatie nesmie presahovať 5 dní. Max. pre 2 zástupcov firmy !

Pre prihlásenie sa na podujatie je v rámci formulára potrebné odoslať aj povinné prílohy. Odporúčame si tieto dokumenty pripraviť vopred:

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach pre podnikateľov nad 3 roky od vzniku je zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II BA kraj, v rámci Rastového programu. Viac informácií o Rastovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli. Plné znenie Výzvy si môžete stiahnuť TU (aktualizované znenie). Na otázky týkajúce sa prihlásenia sa na službu Vám radi odpovieme na RPint@npc.sk.

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené