Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Získajte vstupenky na podujatia v EÚ

Ziskajte vstupenky na podujatia v EU (MOP, BA, SP, 01-2022).jpg

*Zahŕňa aj online podujatia, na ktoré je možné získať virtuálny prístup. Podujatie nesmie presahovať 5 dní. Organizátor online podujatí musí sídliť v krajinách EÚ okrem Slovenska. Podujatia s fyzickou účasťou musia byť organizované v niektorej z krajín EÚ, okrem Slovenska.

 

V prípade úspešného schválenia úhrada podujatia zahŕňa výhradne zaplatenie výdavku na samotné podujatie. Cestovné, ubytovacie a iné náklady si účastníci podujatia hradia z vlastných zdrojov. 

Pre prihlásenie sa na medzinárodné podujatie je v rámci formulára potrebné odoslať aj povinné prílohy. Odporúčame si tieto dokumenty stiahnuť a pripraviť vopred:

Viac informácií o Stážovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli. Plné znenie Výzvy si môžete stiahnuť TU.

Formulár žiadosti sa zobrazí nižšie po prihlásení sa do Vášho užívateľského účtu na npc.sk.

V prípade otázok v súvislosti s prihlásením Vám radi odpovieme na sp@npc.sk. V pripade otázok k registrácii na npc.sk prosím kontaktuje Front Office NPC na info@npc.sk, +421 2 203 63 100.   

 

 

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené