Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Získajte prístup na online konferenciu, workshop, seminár (máj - júl 2020)

BA nad 3-1.png

Pre prihlásenie sa na online podujatie je v rámci formulára potrebné odoslať aj povinné prílohy. Odporúčame si tieto dokumenty pripraviť vopred:

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach pre podnikateľov nad 3 roky od vzniku je zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II BA kraj, v rámci Rastového programu. Viac informácií o Rastovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli. Plné znenie Výzvy si môžete stiahnuť TU. Na otázky týkajúce sa prihlásenia sa na službu Vám radi odpovieme na RPint@npc.sk.