Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Inkubačný program - virtuálne členstvo

Virtualny inkubator - Regiony (plagat) 01-2021.jpg

 

Členstvo vo virtuálnom inkubátore určené pre podnikateľov do 3 rokov je zabezpečené prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch, v rámci podaktivity 1.6 Inkubačný program. 

Viac informácií sa dočítate v Implementačnom manuáli. Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU.

 

K žiadosti je potrebné pripojiť nasledovné povinné prílohy:

 • Štartovací podnikateľský plán a popis podnikateľskej stratégie (stiahnuť),

 • Prezentácia v PowerPoint (inštrukcie v prílohe),

 • Podpísané životopisy zakladateľov podniku / účastnikov,

 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov účastníkov (stiahnuť).

 

Žiadateľ má možnosť využiť okrem tradičného podpisovania dokumentov aj elektronický spôsob.

Postup ako odoslať žiadosť:

V prípade, že ste sa rozhodli prihlásiť sa na našu službu je potrebné nasledovné:

 • vyplniť prihlasovací formulár (žiadosť), prostredníctvom ktorého sa prihlásite na našu službu,
 • súčasne vyplniť všetky povinné prílohy uvedené vyššie.
  • V prípade využitia elektronickej komunikácie je potrebné všetky prílohy (okrem štartovacieho podnikateľského plánu a prezentácie) podpísať aj kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom zástupcu/cov žiadateľa.

Upozorňujeme, že ak sa služby zúčastnia dvaja zástupcovia žiadateľa sú potrebné oba elektronické podpisy.

 • V prípade preferencie fyzického kontaktu budete vyzvaní manažérom programu k ich nasledovnému podpísaniu.
 • po vyplnení žiadosti ako aj povinných príloh žiadateľ resp. zástupca odošle prostredníctvom stránky www.npc.sk takto vyplnenú dokumentáciu.
 • po úspešnom odoslaní žiadateľ obdrží do svojej emailovej schránky pdf. žiadosti zvolenej služby
 • posledný krok predstavuje podpísanie a odoslanie pdf. žiadosti na emailové adresy príslušných regionálnych kontaktných centier.
  • V prípade využitia elektronickej komunikácie je potrebné dokument podpísať kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa.
  • V prípade preferencie fyzického kontaktu je potrebné žiadosť fyzicky podpísať a zaslať podpísaný sken žiadosti.

 

Po úspešnom odoslaní dokumentácie budete následne kontaktovaní ohľadom ďalšieho postupu.

 

Ak sa s elektronickou komunikáciou a následným elektronickým podpisovaním len zoznamujete, pripájame návody, ako si rýchlo a jednoducho poradiť s inštaláciou čítačky potrebnej pre vykonanie elektronického podpisu a taktiež samotný postup používania kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:

Banskobystrický kraj: ip.bb@npc.sk
Košický kraj: ip.ke@npc.sk
Prešovský kraj: ip.po@npc.sk
Nitriansky kraj: ip.nr@npc.sk
Trenčiansky kraj: ip.tn@npc.sk
Trnavský kraj: ip.tt@npc.sk
Žilinský kraj: ip.za@npc.sk

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené