Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

COWORKING

Coworking BA 01-2022 (plagat).jpg

 

Máš podnikateľský nápad, ale nevieš sa prinútiť na ňom začať pracovať? Ak nemáš motiváciu alebo ťa už práca z domu samého nebaví, tak príď k nám. My ti úplne zadarmo dáme MIESTO (priestor) v centre Bratislavy, ku ktorému ešte získaš:

  • zariadený open space na 6 mesiacov
  • wifi pripojenie a prístup k tlačiarni
  • pre rodičov k dispozícii detský kútik
  • možnosť zúčastňovať sa na networkingu a ďalších podujatiach
  • zasadačka na rokovanie typu „one to one“

Prihlás sa a pracuj na svojom podnikateľskom nápade, či už ako jednotlivec alebo ako tím!


KDE?

Národné podnikateľské centrum
Karadžičova 2 - Twin City Blok A
811 09 Bratislava

SBA si vyhradzuje právo Výzvu kedykoľvek zrušiť alebo meniť.

Registrujte sa cez Žiadosť, viď nižšie.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: ap@npc.sk


Bližšie informácie o poskytovanej službe s možnosťou prihlásenia nájdete v plnom znení výzvy

Viac informácií o Akceleračnom programe sa dočítate v implementačnom manuáli TU


Služba Coworkingu AP sa poskytuje v rámci Komponentu č. 1 e) Aktivít na podporu podnikania v úplnom znení  v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II-BA kraj, Prioritná os 12 OPII , kód ITMS2014+313041l861.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.

Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.