Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

ÚĽ NÁPADOV

Ul napadov 06-2021 (Akcelerator, plagat A4) v3.jpg

Rozbehni svoj biznis a začni zarábať tým, čo ťa baví. V našom Úli nápadov získaš balík služieb, môžeš 4 mesiace pracovať na svojom podnikateľskom nápade. Je jedno či si študent, zamestnanec alebo nezamestnaný, vítaní sú všetci s chuťou pracovať a naštartovať vlastný biznis.

Prihlás sa do 30.6.2021 

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať: ap@npc.sk alebo na tel. čísle: +421 220 363 324

Viac informácií sa dočítaš v Implementačnom manuáli TU.

Plné znenie výzvy si môžeš stiahnuť TU


Služba Akcelerátor sa poskytuje v rámci Komponentu č.2 Aktivít na podporu podnikania v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II-BA kraj, Prioritná os 12 OPII, kód ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.