Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Akcelerátor

Akcelerator 2022 - plagat.jpeg

 

Chceš začať podnikať? Máš rád výzvy a chceš niečo dosiahnuť? Máš nápad, ktorý potrebuješ doladiť? Staň sa na 4 mesiace členom Akcelerátora, a rozbehni svoj biznis s našou pomocou.

PRIHLÁS SA DO 13.1.2022, VYPLŇ FORMULÁR POD TEXTOM

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať: ap@npc.sk alebo na tel. čísle: +421 220 363 324

Viac informácií sa dočítaš v Implementačnom manuáli TU

Plné znenie výzvy si môžeš stiahnuť TU


Služba Akcelerátor sa poskytuje v rámci Komponentu č. 2 Aktivít na podporu podnikania v úplnom znení v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II-BA kraj, Prioritná os 12 OPII , kód ITMS2014+313041l861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského s amosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené