Projekt EU ECO-TANDEM oslávil vzniknuté spolupráce!

V rámci projektu EU ECO-TANDEM a jeho Biz Programu sa v prvej polovici septembra uskutočnila séria matchmakingových podujatí v Taliansku, Nemecku a na Slovensku, počas ktorých mali možnosť všetci účastníci programu osláviť nadviazanie spoluprác a formálne spečatiť vytvorenie spolupracujúcich dvojíc - TANDEMOV.

Na Slovensku sa matchmakingové podujatie uskutočnilo 13.09.2022 hybridnou formou, čo umožnilo tým, ktorí sa ho nemohli zúčastniť osobne v hoteli Crowne Plaza, pripojiť sa online.

Podujatie otvoril svojím príhovorom Prezident Združenia cestovného ruchu a Asociácie hotelov a reštaurácii Slovenska, pán Marek Harbuľák. Následne pán výkonný riaditeľ krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism František Stano prezentoval piliere udržateľnosti a vývoj v oblasti turizmu. Predsedníčka Vidieckeho parlamentu pani Mária Behanovská predstavila aktivity a iniciatívy v oblasti podpory vidieckeho turizmu. Riaditeľ Inštitútu Klimatickej neutrality a hotelier, pán Rastislav Amrich priblížil iniciatívu Green Slovakia a vyzval účastníkov k zapojeniu sa.

Po príhovoroch a prezentáciách odborníkov v oblasti cestovného ruchu a networkingovej prestávke slovo dostali aj všetci účastníci Biz Programu prítomní či už osobne, alebo online. Tí mali možnosť predstaviť seba, spoločnosť, ktorú reprezentovali a prípadne aj svojho tandemového partnera, ak sa im už s niekým spoluprácu podarilo nadviazať. Tí, ktorým sa zatiaľ partnera na vytvorenie TANDEMU nepodarilo nájsť, využili túto príležitosť na oslovenie potenciálnych partnerov. Matchmakingové podujatie zároveň prinieslo príležitosť zoznámiť sa so spoločnosťami a ich zástupcami, ktorí sa k Biz programu pridali len nedávno.

Dôležitou časťou podujatia bolo oficiálne potvrdenie vytvorenia TANDEMOV. Počas tejto časti oficiálne potvrdili svoju spoluprácu všetky doposiaľ vytvorené dvojice podpísaním Commitment Agreementu.

Po podpísaní zmlúv odprezentovali zástupcovia slovenského partnera projektu Slovak Business Agency ďalšie kroky, ktoré budú v rámci projektu nasledovať a popísali postup pre vypracovanie akčného plánu, ktorý budú jednotlivé TANDEMY v najbližšom období vypracovávať.

Zástupca rakúskeho partnera projektu University of Graz Mario Diethart zároveň počas podujatia informoval o vzdelávacom programe „Masterclasses“, ktorý projekt EU ECO-TANDEM pripravil pre účastníkov Biz Programu na základe EU ECO-TANDEM Akadémie.

Na záver mali možnosť účastníci podujatia klásť otázky v súvislosti s projektom a nasledujúcimi úlohami. Pred oficiálnym ukončením podujatia mali účastníci prítomní osobne, ale aj online, priestor na networking, vzájomné rozhovory a nadväzovanie prípadných spoluprác aj mimo projektových aktivít.

Už teraz sa tešíme na výsledky, ktoré prinesú vzniknuté spolupráce!