Výsledky prieskumu: Štátnu pomoc treba zjednodušiť a prestať strašiť sankciami

Väčšina živnostníkov, malých a stredných firiem hodnotí ekonomický korona balíček ako nedostatočný. O pomoc nežiadajú najmä preto, že nespĺňajú podmienky alebo jej výška nestojí za množstvo administratívy a hroziace sankcie. Podnikatelia očakávajú zjednodušenie podmienok pomoci, ale tiež nižšie odvody a zníženie administratívnej záťaže. Vyplýva z prieskumu, do ktorého sa zapojilo 1043 podnikateľov.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že väčšina (56,1%) respondentov hodnotí možnosti a podmienky ekonomických opatrení na zmiernenie koronakrízy ako nedostatočné. Najkritickejšie vnímajú prijaté opatrenia podnikatelia z odvetví stravovanie (76,1%), ubytovanie (69,2%) a umenie, zábava a rekreácia (63,9%), kam patria napr. športové činnosti či realizácia eventov. Naopak najmenej kriticky sú vnímané podnikateľmi v stavebníctve.

„Podnikatelia žiadali rýchlu a jednoduchú pomoc, žiaľ aj výsledky nášho najnovšieho prieskumu potvrdzujú opak a mnohé firmy sa o prijaté opatrenia ani neuchádzajú,“ konštatuje Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

„Štatistiky o miere využívania záchranných opatrení sú alarmujúco nízke. Účinná pomoc pre živnostníkov má byť podľa ich názoru plošná a vyššia,“ dopĺňa Ján Palenčár, 1. viceprezident Slovenského živnostenského zväzu a člen Správnej rady Slovak Business Agency.

Respondenti, ktorí žiadali o niektorú z foriem pomoci, pokladajú za najväčší problém zložitosť podporných opatrení a problematickú orientáciu v nich (22,9%) a nejednoznačné informácie (16,9%), ktoré sa navyše často menia.

POZRITE SI KOMPLETNÉ VÝSLEDKY PRIESKUMU TU

Najčastejším dôvodom, prečo firmy nežiadali o podporu je, že nespĺňajú požadované kritériá. Medzi ďalšie časté dôvody patrí nízka výška podpory v porovnaní s administratívou a potenciálnymi kontrolami či sankciami, ktoré podnikateľom hrozia a neprehľadné a nejasné podmienky.

„Až 40 % opýtaných podnikateľov a živnostníkov, ktorým situácia počas koronavírusu spôsobila problémy, nespĺňa požadované podmienky podpory. A približne tretina označuje čerpanie za administratívne náročné voči výške samotnej podpory. Táto spätná väzba nám ukazuje ako komplikované podmienky a príliš špecifické kritériá spôsobujú, že pre mnohých príde pomoc až príliš neskoro alebo vôbec,” hovorí František Duračinský, riaditeľ Wilio.sk. „Ak chceme zvýšiť mieru čerpania pomoci, treba odstrániť komplikované podmienky nárokovateľnosti a nezastrašovať firmy sankciami a kontrolami,“ dodáva Ján Palenčár.

Ak sa má situácia zlepšiť, podnikatelia by uvítali zjednodušenie podmienok (23,5%), zjednodušenie žiadostí (18,1%) a zlepšenie informovanosti (15,2%). Zároveň by im pomohlo zníženie odvodov alebo predĺženie ich čiastočného odpustenia (22,4%), zníženie administratívnej záťaže (12,3%) a zvýšenie dostupnosti bezúročných a nízko úročených úverov (12%). „Zo súčasných opatrení živnostníci najviac oceňujú odpustenie odvodov a navrhujú rozšírenie tohto opatrenia na ďalšie mesiace,“ konštatuje Ján Palenčár. „Okrem kompenzácie škôd spôsobených zatvorením prevádzok je v tejto dobe obzvlášť potrebná flexibilita a minimum byrokratických prekážok. Zároveň firmy potrebujú aspoň základnú stabilitu a predvídateľnosť podmienok na podnikanie. Ak sa zmeny ohlasujú zo dňa na deň, nedokážu plánovať a nepomáhame ich prežitiu ani zachovaniu zamestnanosti,“ dodáva Ján Solík. „Je tiež najvyšší čas na diskusiu o opatreniach, ktoré pomôžu ekonomike po kríze nadýchnuť sa,“ uzatvára Solík.


Prieskum realizovalo: Združenie podnikateľov Slovenska, Slovenský živnostenský zväz a Slovak Business Agency v spolupráci s Wilio.sk a Podnikajte.sk. Do prieskumu sa zapojilo 1043 respondentov, ktorí reprezentovali malé a stredné podniky. Zber dát prebiehal od 15.5.2020 do 22.5.2020.