Vláda schválila 114 opatrení pre podnikateľov

Vládny kabinet schválil balík 114-tich opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska. Na opatreniach sa podieľalo a spolupracovalo 10 ministerstiev. Podnikatelia by tak mali ušetriť na nákladoch približne 100 miliónov eur. Zoznam opatrení nájdete vo formáte PDF na konci tlačovej správy.

Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka je dnešný deň pre slovenské podnikateľské prostredie najkrajší od zavedenia daňovej reformy. Celkovo ide o 114 opatrení, 80 z nich ide priamo cez zákon, zvyšné majú formu uznesení. „Nekončíme, pracujeme ďalej. Ešte tento rok na jeseň predstavíme druhý takýto veľký balík s jasným cieľom, chceme zlepšiť pozíciu Slovenska,” avizoval minister. Štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec označil schválený balík za najmasívnejšie zlepšenie podnikateľského prostredia za posledných 20 rokov. 

Opatrenia prinášajú množstvo zmien

Ide napríklad o zvýšenie hranice pre povinné finančné audity, zjednodušenie energetických auditov, započítanie reálnej spotreby pohonných hmôt či zrušenie alebo zníženie rôznych pokút. Ďalšie zmeny:

  • Daňové a odvodové zákony sa budú meniť len raz do roka, a to 1. januára. 
  • V prípade drobných nedostatkov dostanú podnikatelia „druhú šancu“, čo znamená, že Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) im nebude hneď dávať pokuty, ale budú mať lehotu na ich odstránenie. 
  • Zákon ruší viacero oznamovacích povinností podnikateľov.
  • Možnosť splnenia si povinností voči Sociálnej poisťovni v ďalšej sedemdňovej lehote
  • Zvyšuje o pätinu limit na preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok oproti údajom z technického preukazu

Zákon ruší povinností:

  • Obchodníkom, ktorí nepredávajú vážený tovar, odpúšťa povinnosť mať na predajni kalibrovanú váhu pre prípadný záujem zákazníka prekontrolovať si deklarovanú hmotnosť tovaru. 
  • Zákon tiež ruší povinnosť pre zariadenia spoločného stravovania mať vypracovaný reklamačný poriadok.
  • Vyobrazenie pokladničného dokladu, vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient.
  • Schválený zákon ráta aj so zrušením povinnosti mať na čelnom skle automobilu nalepenú kontrolnú nálepku z technickej a emisnej kontroly.

Podnikateľom sa tiež zvýši termín na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu. Návrh zákona bude ešte schvaľovať parlament v zrýchlenom schvaľovacom konaní a mal by začať platiť 1. júla.

 

Vládou schválený návrh zákona - opatrenia (pdf)

Zdroj:  TASR, Odbor komunikácie MH SR