Veľký prehľad štátnej podpory pre malé a stredné podniky

Sprievodca iniciatívami v prehľadnej štruktúre poskytuje stručné informácie o jednotlivých formách podpory a zároveň umožňuje jednoducho sa prekliknúť a nájsť ďalšie informácie k aktuálnym výzvam, podpore, ako i možnostiam jej získania.

Ako každý rok, pripravil Monitoring podnikateľského prostredia prehľad podporných programov pre malých a stredných podnikateľov. Cieľom dokumentu je poskytnúť rýchly a prehľadný prístup k informáciám, ktoré sa týkajú iniciatív na podporu podnikania malých a stredných podnikateľov, ktorý by uľahčil orientáciu v existujúcich formách podpory. Jeho obsahom sú informácie o možnostiach využitia finančnej a nefinančnej podpory podnikania zo strany verejných a súkromných inštitúcií v podmienkach Slovenskej republiky.

Sprievodca iniciatívami v prehľadnej štruktúre poskytuje stručné informácie o jednotlivých formách podpory a zároveň umožňuje jednoducho sa prekliknúť a nájsť ďalšie informácie k aktuálnym výzvam, podpore, ako i možnostiam jej získania.

Súčasťou aktuálneho vydania je aj prehľad opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov a ekonomických následkov krízy spôsobenej pandémiou COVID 19 na pomoc živnostníkom, mikro, malým a stredným podnikom.

Viac nájdete v priloženom dokumente.

AKÉ SÚ MOŽNOSTI POMOCI? 

obrázok-k-článku.png

ZDROJ:  http://monitoringmsp.sk/