Produktivita zamestnancov počas práce z domu

Ako zabezpečiť vyššiu úroveň produktivity zamestnancov na home office?

Mimoriadna situácia, ktorú momentálne zažívajú mnohí zamestnávatelia a zamestnanci má vplyv aj na home office, pretože pre veľkú časť z nich je to spôsob práce, ktorý realizujú prvýkrát a navyše, v nie celkom štandardných podmienkach. Zamestnanci môžu byť vystrašení a cítiť sa ohrození zdravotne aj ekonomicky, mnohí z nich nemôžu z domu pracovať naplno, pretože majú doma deti, s ktorými sa musia učiť, prípadne sa im časť dňa venovať.

Očakávaná produktivita práce môže byť približne 50%. Ak chcete zabezpečiť plnenie aspoň tých najdôležitejších úloh a vytvoriť priaznivé prostredie medzi vami a zamestnancami a zároveň mať pocit primeranej produktivity, skúste sa dohodnúť na nasledovných pravidlách:

  • prispôsobte zadávanie úloh očakávanému poklesu efektivity (počas prvých 1 – 4 týždňov),
  • komunikujte pravidelne priority, na ktorých má váš zamestnanec pracovať počas aktuálneho týždňa alebo dňa,
  • dávajte intenzívnu spätnú väzbu k výstupom, ktoré vám vaši zamestnanci posielajú,
  • pýtajte sa, ako dlho zamestnanec na vami zadanej úlohe pracoval, a rozprávajte sa o tom, či je to adekvátne množstvo času,
  • buďte viac empatický – berte na vedomie konkrétnu situáciu daného človeka, s ktorým komunikujete (túto situáciu inak zvláda matka s deťmi a inak mladý slobodný tridsiatnik),
  • opýtajte sa vašich zamestnancov, v akých časoch by sa im najlepšie pracovalo (u niekoho to napríklad ide skôr po 17-tej hodine, keď príde druhý partner z práce a prevezme zodpovednosť za deti)

Skúste si dohodnúť so zamestnancami pravidelné videohovory, online porady, aspoň krátke zhodnotenia v určitom čase, aby sa stále obidve strany cítili byť súčasťou pracovného procesu.

Viac informácií k téme home office:

Autor: Dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Ďalšie články: