Proces založenia e-shopu od A po Z

Pri budovaní e-shopu si treba uvedomiť, že síce vytvárame virtuálny, ale zároveň reálny nástroj na podnikanie. Tento pohľad je dôležitý nielen z hľadiska rozsahu investície času a financií, ale aj napr. pre rozsah vlastného zapojenia sa do procesu tvorby. Za viac ako 12 rokov v online biznise môžem vyhodnotiť, že najúspešnejšie e-shopy v rámci MSP podnikov boli práve tie, kde bola úroveň zapojenia majiteľov resp. zákazníckej strany vysoká.

Proces realizácie e-shopu môže byť rôznorodý v závislosti na type riešenia. Z hľadiska technológii sú 3 možnosti, ako sa dá e-shop postaviť:

 1. Systém na mieru - naprogramovaný od základu, ideálny pri komplexných projektoch, kde sa vyžaduje podrobná technická analýza, návrh architektúry riešenia, kreslenie front-endu zahŕňajúce wireframing, UX/UI, typografiu, implementáciu corporate identity, následne prepojenie s funkcionalitami back-endu a v princípe kompletné naprogramovanie funkčnosti riešenia. Potom samozrejme optimalizácia, zabezpečenie atď. Nevýhoda je, že ide o zložité a komplexné riešenie na úrovni projektového riadenia a všetkých procesov. Samozrejme, takéto riešenie si vyžaduje dostatok času a dôkladné testovanie.
 2. Krabicové riešenie - hotový exaktne definovaný systém na úrovni front-endu (dizajn, štruktúra) aj back-endu (zoznam funkcionalít, ktoré si v rámci krabice viete aktivovať), obrovská výhoda je v bleskovej príprave na spustenie, nevýhoda v minimálnych možnostiach úprav na úrovni dizajnu, funkčnosti, fixne daná optimalizácia.
 3. Open Source systém - do istej miery kombinácia oboch predošlých bodov, využitie všeobecné známeho systému s možnosťou úpravy podľa predstáv dáva priestor na obrovskú flexibilitu a zároveň efektívne fungovanie riešenia. Aktuálne najpopulárnejšie Open Source systémy na trhu sú WooCommerce / Wordpress, Prestashop, Magento, OpenCart.

Samotná realizácia procesu môže byť rozdelená ľubovoľným spôsobom, mala by ale obsahovať minimálne nasledovné etapy:

 1. Analýza vstupných dát a informácií od zákazníka.
 2. Spracovanie informácií a návrh optimálneho postupu.
 3. Zhromaždenie všetkých potrebných podkladov a informácií k realizácii projektu.
 4. Analýza kľúčových slov a podkladov od klienta a návrh štruktúry kategórií produktov v e-shope.
 5. Spracovanie dizajnovej časti e-shopu – tzv. front-end, túto časť je možné potom ďalej členiť na podrobnejšie úlohy v rámci jej realizácie – wireframy, UX/UI, typografia, návrhy dizajnov podstránok, zapracovanie funkčných prvkov, integrácia dizajnu do e-shopu.
 6. Spracovanie obsahovej časti e-shopu – popisy produktov, statické stránky napr. O NÁS, KONTAKT a pod.
 7. Spracovanie právnej dokumentácie e-shopu – túto časť odporúčam vždy nechať vypracovať právnej kancelárii.
 8. Nastavenie funkčnej časti e-shopu – tzv. back-end, táto časť je závislá od typu riešenia a môže mať rovnako množstvo podrobnejších úloh podľa zvoleného systému. V prípade riešenia na mieru je táto časť programovaná kompletne na mieru, rovnako ako ostatné časti.
 9. Prepojenie na tretie strany – exportné feedy pre porovnávače tovaru, napojenie na analytické nástroje – Facebook pixel, Google Analytics a pod.
 10. Nastavenie a kontrola objednávkového a fakturačného procesu vrátane metód doručenia a platby.
 11. OnPage optimalizácia e-shopu – optimalizácia obsahu, obrázkov, sitemapa e-shopu, nahodenie a kontrola meta-dát.
 12. Testovanie a optimalizácia rýchlosti e-shopu.
 13. Zabezpečenie e-shopu – https, antispamová ochrana, bezpečnostné prvky v závislosti na systéme.
 14. Záverečné komplexné testovanie funkčnosti e-shopu.
 15. Spustenie do ostrej prevádzky.

Autor: Analytik, konzultant a obchodník, ktorý sa už viac ako 10 rokov venuje digitálu so zameraním na biznis plány klientov. Pomáha klientom s ich riešeniami na mieru, firemnými prezentáciami, produktovými webmi, e-shopmi a propagáciou projektov.

Ďalšie články z oblasti online podnikanie: