Mýtus 4: Začinajúci SZČO nemá nárok na pomoc od štátu

Ak ste začali podnikať v priebehu roka 2019, prípadne v roku 2020, najneskôr však k 1.2.2020, máte nárok na finančný príspevok od štátu uvedený v opatreniach č. 2 a 5.

❗️Neplatí teda, že ak čerpáte odvodové prázdniny z titulu začínajúceho podnikateľa, štát vám žiadnu pomoc neposkytne.

V opatrení č. 2 sa finančný príspevok poskytuje na základe poklesu tržieb, príp. na základe toho, že vaša prevádzka musela byť zatvorená rozhodnutím ÚVZ SR. Ak vám teda poklesli v apríli tržby aspoň o 20 %, máte nárok na príspevok v sume 180 eur (max. 540 eur pri 80 % poklese tržieb).

Pokles tržieb vypočítate jednoducho, podľa toho, kedy ste začali podnikať. Ak ste napr. začali podnikať až v roku 2020, porovnáte vaše tržby v apríli s tržbami za mesiac február. Ak podnikali celý rok 2019, môžete pokles tržieb vypočítať porovnaním výšky tržieb v apríli 2019 s tržbami v apríli 2020, alebo si vypočítate priemerné mesačné tržby v roku 2019 a tie porovnáte s tržbami za mesiac apríl 2020. Viac informácií nájdete priamo na stránke pomahameludom.sk alebo neprepustaj.sk

V opatrení č. 5 sa finančný príspevok poskytuje na základe nulového príjmu v mesiaci, za ktorý žiadate o príspevok. O tento príspevok môžete žiadať aj v prípade, že ste podnikom v ťažkostiach alebo máte nedoplatky na daniach či odvodoch. Výška príspevku je 210 eur mesačne. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke pomahameludom.sk alebo neprepustaj.sk


Zdroj: Centrum Lepšej regulácie. Špecializovaný analytický odbor zriadený v rámci agentúry Slovak Business Agency, ktorého poslaním je znižovať neprimeranú regulačnú záťaž podnikov a zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku, s dôrazom na mikro, malé a stredné podniky. http://lepsiezakony.sk/