Mýtus 2 : Podnik v ťažkostiach nemá nárok na štátny príspevok

Naším primárnym cieľom v súčasnej situácii je zrozumiteľne a včas vás informovať o tom, aké opatrenia na zmiernenie koronakrízy pre vás podnikateľov pripravila vláda. Stretávame sa však aj s rôznymi dezinformáciami či nedorozumeniami, preto sme sa rozhodli, že vám ich v niekoľkých príspevkoch vysvetlíme.

Mýtus č. 2 : AKO PODNIK V ŤAŽKOSTIACH NEMÁM NÁROK NA ŠTÁTNY PRÍSPEVOK

  • Od 21. apríla táto podmienka neplatí pre zamestnávateľov, ktorí žiadajú o príspevok na úhradu časti mzdy ich zamestnanca/ov
  • ak ste teda zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré zamestnávajú) a súčasne ste boli k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach, platí pre vás výnimka, ktorú schválila Európska komisia na podnet Ministerstva práce SR

POZOR! Podmienku nebyť podnikom v ťažkostiach musia naďalej spĺňať SZČO, ktoré nezamestnávajú a žiadajú teda o príspevok na základe poklesu tržieb. Za podnik v ťažkostiach pritom považujeme taký podnik, ktorý je bez zásahu štátu takmer s určitosťou odsúdený na zánik v krátkodobom alebo strednodobom horizonte. Stretli ste sa s nejakým mýtom či nedorozumením aj vy? Dajte nám o ňom vedieť a my mu radi venujeme priestor v ďalšom príspevku.


Zdroj: Centrum Lepšej regulácie. Špecializovaný analytický odbor zriadený v rámci agentúry Slovak Business Agency, ktorého poslaním je znižovať neprimeranú regulačnú záťaž podnikov a zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku, s dôrazom na mikro, malé a stredné podniky. http://lepsiezakony.sk/