Mýtus 1: Odvody vs. štátny príspevok

Naším primárnym cieľom v súčasnej situácii je zrozumiteľne a včas vás informovať o tom, aké opatrenia na zmiernenie koronakrízy pre vás podnikateľov pripravila vláda. Stretávame sa však aj s rôznymi dezinformáciami či nedorozumeniami, preto sme sa rozhodli, že vám ich v niekoľkých príspevkoch vysvetlíme.

MÝTUS Č. 1: ČO DOSTANEM OD ŠTÁTU, VRÁTIM SPÄŤ NA ODVODOCH

  • ak ste z titulu opatrenia ÚVZ SR pozastavili prevádzku aspoň na 15 dní, máte nárok na úplné odpustenie odvodov za mesiac apríl 
  • ak vám v marci poklesli tržby aspoň o 40 %, môžete využiť odklad platby odvodov (čiže ich nemusíte zaplatiť teraz)
  • ak vám nezaplatené odvody za mesiac február z dôvodu poklesu tržieb pre obmedzenia v prevádzke v marci bránia v nároku na štátny príspevok, tak na túto skutočnosť sa už po novom neprihliada a teda o príspevok žiadať môžete

Adekvátnosť výšky podpory nám neprináleží posudzovať, nakoľko pre každého podnikateľa je suma záchrany iná, spočívajúca jednak v jeho fixných nákladoch a schopnosti adaptovať sa na zmenu. Veríme však, že využitím vyššie spomenutých opatrení týkajúcich sa odvodov, finančný príspevok od štátu neposlúži na úhradu odvodov, ale na udržanie vášho podnikania.


Zdroj: http://lepsiezakony.sk/ - Centrum Lepšej regulácie. Špecializovaný analytický odbor zriadený v rámci agentúry Slovak Business Agency, ktorého poslaním je znižovať neprimeranú regulačnú záťaž podnikov a zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku, s dôrazom na mikro, malé a stredné podniky.