Musí zamestnávateľ zabezpečiť ochranné prostriedky pre zamestnancov?

Podľa § 147 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam. Na základe ďalšieho § 148 Zákonníka práce, majú na to nárok aj samotní zamestnanci.

Takže je to povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov tým, že im zabezpečí ochranné rúška, dezinfekčné prostriedky a ďalšie náležitosti. Toto platí pre pracovníkov vo všetkých prevádzkach vrátane akýchkoľvek zamestnancov zamestnávateľa.

Viac informácií k téme ľudské zdroje:

 

Autor: Dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Ďalšie články: