Čo vám chýba vo vládnych opatreniach?

Vláda SR prijala viaceré opatrenia pre podnikateľov. Zaujímajú nás vaše skúsenosti a názory na ne. Vyjadrite svoj názor v krátkom a anonymnom dotazníku. Ďakujeme!

Cieľom prieskumu je zistiť postoje a zhodnotiť skúsenosti malých a stredných podnikateľov s využívaním podporných opatrení na zmiernenie dopadov koronakrízy. S výsledkami prieskumu budeme ďalej pracovať a na ďalšiu analýzu ich poskytneme aj Ministerstvu hospodárstva SR, Slovenskému živnostenskému zväzu a Združeniu podnikateľov Slovenska. 

Svoj názor môžete vyjadriť hneď po kliknutí na tento odkaz