AKTUALIZÁCIA opatrení pre podnikateľov v období krízovej situácie COVID-19

Odbor výskumu Podnikateľského prostredia v spolupráci s Centrom lepšej regulácie vypracoval dokument – 2. prepracované vydanie, obsahujúce kompletný súhrn aktuálnych opatrení pre podnikateľov na zmiernenie negatívnych dopadov vyvolaných koronakrízou.

Odbor výskumu Podnikateľského prostredia v spolupráci s Centrom lepšej regulácie pre vás pripravil aktualizovaný informačný materiál, v ktorom nájdete kompletné informácie o prijatých opatreniach určených pre podnikateľov, ktorí sa v čase krízovej situácie vyvolanej COVID-19 potýkajú s nemalými finančnými i prevádzkovými ťažkosťami. Prijaté opatrenia, ktoré nájdete v informačnom materiáli, majú za cieľ podporiť podnikateľov a zmierniť vyvolané negatívne dopady na podnikateľské prostredie.

Opatrenia sú rozdelené do nasledujúcich oblastí:

  • opatrenia v oblasti podpory zamestnanosti
  • opatrenia v oblasti daní, cla a účtovníctva
  • opatrenia nepriamej finančnej pomoci
  • opatrenia v úradných a súdnych konaniach
  • opatrenia v oblasti BOZP a PZS
  • opatrenia pomoci prijaté EÚ

Sumár vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na obrázok

Document-page-001.jpg

Zdroj: Centrum lepšej regulácie a Monitoring podnikateľského prostredia

Monitoring+CLR_COVID-19_05_2020 – verzia 2.png