Ako presunúť kamennú predajňu do online priestoru

Ideálny spôsob ako takýto prechod zrealizovať bohužiaľ neexistuje. Dôvod je veľmi jednoduchý – každý biznis je unikátny a každá kamenná predajňa má svoje špecifiká. Preto sa ani nedá vytvoriť univerzálny plán ako na to. Ale je možné zadefinovať aspoň základné orientačné body, o ktoré sa dá oprieť.

Proces prechodu z čisto offline biznisu (kamennej predajne) do online priestoru môžeme zhrnúť do nasledovných 5 fáz:

  1. Výber dodávateľa je základným krokom. Ten celý prechod do online priestoru zrealizuje. Možností na trhu je nekonečno, vyberať treba opatrne. Základné indície kvalitného dodávateľa sú tieto: stabilita na trhu, špecializácia a znalosť problematiky, orientácia na projekt ako celok, nie na nejakú jeho časť (napr. iba development, iba grafika, iba marketing ale „dodať vieme všetko“), portfólio realizovaných projektov, schopnosť supportovať a rozvíjať projekt aj po jeho odovzdaní, slušná a rozumná komunikácia.
  2. Vstupná analýza dát – toto je extrémne dôležitá a napriek tomu veľmi zanedbávaná časť celého procesu. Poznať základné špecifiká a charakteristické prvky konkrétneho offline biznisu je východisko k návrhu ďalších krokov.
  3. Štrukturovaný návrh prechodu do online priestoru – mať kvalitne spracovanú mapu realizácie a procesov je obrovská výhoda, vďaka ktorej môžete mať kompletne celú realizáciu plne pod kontrolou. Môžete sa tak vyhnúť rôznym prekvapeniam v podobe časových prestojov, komunikačného šumu, či nedostatočnej informovanosti. Môžete rýchlo reagovať na konkrétnu situáciu počas realizácie.
  4. Realizačná fáza je sama osebe jadrom celého prechodu. Možnosť získať nad ňou efektívnu kontrolu dávajú práve tri predošlé spomínané body. Veľmi často sa pri projektoch vyskytuje iba tento jeden bod, vďaka čomu vzniká množstvo zbytočných nedorozumení a situácii, ktorým sa bolo možné vopred vyhnúť. Pri prechode do online priestoru nie je problém jeho realizácia, ale to, na akej úrovni, v akej kvalite, za akú cenu a v akom časovom horizonte prebehne. Kombinácia všetkých týchto faktorov by mala vo výsledku reflektovať maximálnu spokojnosť klienta a 100% funkčné online riešenie.
  5. Podporná post-realizačná fáza je z hľadiska úspešnosti projektov rovnako dôležitá, ako ktorákoľvek z predošlých. Spustenie projektu ešte nezaručuje jeho úspešnosť, rovnako ako napr. kvalitu e-shopu nedefinuje jeho dizajn, alebo počet produktov, ale zákaznícky servis. Úlohou dodávateľa v tejto fáze je byť predovšetkým konzultantom a poradcom, ktorý pomôže s úspešným rozbehom online biznisu.

Ďalšie rady a tipy

  • Úspešne prepojiť offline biznis s online biznisom neznamená snažiť sa preniesť všetko z fungovania kamennej predajne v pomere 1:1 do online priestoru. Internet má svoje špecifiká a to, čo funguje offline nemusí a často ani nebude fungovať online.
  • Rovnako presunúť kamennú predajňu do online priestoru neznamená automaticky mať e-shop. Pokojne to môže byť zjednodušená forma online prezentácie, alebo napr. priestor na komunikáciu / chatovanie so zákazníkmi.
  • Samotný prechod na online by nemal byť realizovaný bezhlavo, tobôž v aktuálnej situácii.
  • Ak s online biznisom skúsenosti nemáte, môžete využiť napríklad služby Slovak Business Agency, v rámci ktorých vám experti poradia čo robiť a ako to urobiť. Mnohí z nich sa online biznisu venujú dlhé roky a dokážu s takýmto projektom fundovane poradiť. 

Krátkodobé individuálne poradenstvo

Bratislava

Využite pre svoj biznis 10 hodín konzultácií s expertom - BEZPLATNE! 

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/ziadost-o-poskytnutie-nefinancnej-pomoci-v-ramci-2/

Regióny

Podnikatelia do 3 rokov: Začínajúci podnikatelia z regiónov: Získajte 10 hodín bezplatných konzultácií s odborníkom (https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/ziadost-o-poskytnutie-nefinancnej-pomoci-v-ramci-r/?fbclid=IwAR090ObHQpNc0htz_hEmSln2nvOfuaiKttWkFEM9iIUWB5mYCAm9lTClHV8

 

Podnikatelia nad 3 roky: Podnikatelia v regiónoch: Získajte 10 hodín bezplatných konzultácií s odborníkom (https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/podnikatelia-z-regionov-nad-3-roky-od-zalozenia-zi/)

 


Autor: Analytik, konzultant a obchodník, ktorý sa už viac ako 10 rokov venuje digitálu so zameraním na biznis plány klientov. Pomáha klientom s ich riešeniami na mieru, firemnými prezentáciami, produktovými webmi, e-shopmi a propagáciou projektov.

Ďalšie články z oblasti online podnikanie: