Podpora internacionalizácie MSP

Staňte sa súčasťou jednotného trhu EÚ

Radi by ste získali finančnú podporu v rámci komunitárnych programov Európskej únie, ako je napríklad COSME, Horizon 2020 či Kreatívna Európa? Poradíme vám aké sú možnosti jej získania a akým spôsobom sa aj váš podnik môže zapojiť do rôznych finančných a podporných schém dostupných na jednotnom trhu EÚ.

Cieľom služby Zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ je zvýšiť kvalitu informovanosti o možnostiach zapojenia sa a zároveň maximálne využiť dlhodobé vysokoodborné a zároveň kapacitne obmedzené ľudské zdroje.

Máte záujem? Staňte sa klientom NPC a získajte tak prístup k bezodplatným službám, ktoré vám pomôžu posunúť vaše podnikanie na vyššiu úroveň.


Kto sa môže zapojiť?

Slovenské podniky v počiatočnom štádiu rozvoja alebo už existujúce zabehnuté podniky, ktoré spadajú do kategórie malých a stredných podnikov (MSP). Patria do nej podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov eur alebo celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur.

Podniky musia mať trvalý pobyt resp. sídlo na území Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského alebo Žilinského kraja. 

Služby v rámci programu môžu čerpať len registrovaní a overení klienti NPC, ktorí súčasne spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu Podpora internacionalizácie MSP.

Zaregistrovať sa môžete vyplnením online registračného formuláru, alebo v jednotlivýchTrade pointoch v  príslušných samosprávnych krajoch - v Trnave, v Nitre, v Trenčíne, v Žiline, v Košiciach, Prešove alebo v Banskej Bystrici. Naši profesionálne vyškolení zamestnanci zároveň na mieste overia vaše údaje. V rámci registrácie vám bude pridelený identifikačný kód, prostredníctvom ktorého sa ako klient NPC budete môcť prihlásiť do služby. 
V prípade ďalších otázok kontaktujte príslušného pracovníka Trade centra. 

Služby programu

Informačné podujatie/skupinové poradenstvo pre zapájanie MSP do komunitárnych programov

V rámci tejto služby ponúkame 8 hodinové informačné podujatie/skupinové poradenstvo, počas ktorého získate ucelený prehľad o komunitárnych programoch EÚ, dozviete sa, ktorý z programov je pre Váš podnikateľský nápad najvhodnejší. Zároveň Vám poradíme, akým najčastejším chybám  je dobré sa vyvarovať a v prípade záujmu Vám budú zodpovedané individuálne otázky.

Odborné projektové poradenstvo pre zapájanie MSP do komunitárnych programov

Nenechajte si ujsť možnosť získať finančnú podporu z komunitárnych programov EÚ a využite 80 hodinové odborné poradenstvo, ktoré Vám raketovo zvýši šancu uspieť.

Ako sa prihlásiť na jednotlivú službu?

Záujemca sa prihlási prostredníctvom výzvy zverejnenej na webovej stránke.

Sledujte aktuálne výzvy na tejto stránke, prípadne v aktualitách národného projektu a prihláste sa prostredníctvom Vášho identifikačného kódu, ktorý ste získali na základe registrácie.  Na základe registrácie Vás potom kontaktuje poverený pracovník príslušnéhoTrade pointu. So schváleným žiadateľom bude uzatvorená Zmluva o poskytnutí predmetnej služby.

Po ukončení čerpania zazmluvneného rozsahu služieb je určený zástupca MSP povinný vypracovať a doručiť Prijímateľovi záverečnú správu s popisom prijatej služby a prínosu pre podnikateľa.

V prípade ďalších otázok kontaktujte najbližších pracovníkov našich Trade centier.


Aktuálne výzvy

Kontinuálna výzva na Dlhodobé odborné projektové poradenstvo pre potreby zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ