Podpora internacionalizácie MSP

Aktuality

 

Firma RIMANEC dosiahla obrovský úspech na celoeurópskej úrovni. Uspeli v prvej fáze programu Horizont 2020 vrámci SME Instrumentu. Prinášame Vám rozhovor, kde zástupcovia firmy hovoria o spolupráci so Slovak Business Agency.