Národný projekt NPC v regiónoch

Odleťte si pre nové trendy v podnikaní

Chcete si rozšíriť obzory, doplniť vedomosti a spoznať ľudí z rôznych kútov sveta? Jednou z možností, ako načerpať inšpiráciu a nové trendy v rozličných oblastiach podnikania, je absolvovať zahraničnú stáž či zúčastniť sa medzinárodnej konferencii či workshopu. Túto možnosť vám bezplatne ponúkame v rámci stážového programu Národného projektu NPC v regiónoch.


Kto sa môže zapojiť?

Nepodnikatelia
 • Každá fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá je registrovaným a overeným klientom NPC a súčasne spĺňa podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC v regiónoch. To znamená, že má v čase podania žiadosti o konkrétnu službu od 18 do 35 rokov a má trvalý pobyt v Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom, Trenčianskom alebo Trnavskom kraji.
 • Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území niektorého samosprávneho kraja okrem Bratislavského (BSK). Druhou skupinou výnimiek sú študenti, ktorí majú trvalý pobyt v BSK, no preukážu sa platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít, vysokých či stredných škôl v jednom zo 7 samosprávnych krajov (okrem BSK). Veková hranica 18 až 35 rokov sa vzťahuje aj na túto výnimku.
Podniky do 3 rokov

Mikro, malé a stredné podniky, ktoré sú registrovaným a overeným klientom NPC a súčasne spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC v regiónoch. Podniky musia mať v čase podania žiadosti o konkrétnu službu maximálne 3 roky od registrácie napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie. Ich sídlo musí byť na území niektorého zo siedmich samosprávnych krajov s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK). Okrem toho je potrebné, aby splnili definíciu malého a stredného podniku (MSP).

Služby stážového programu

Trojmesačné stáže v USA, Izraeli a Singapure

Nepremeškajte šancu absolvovať pobyt v zahraničnom podnikateľskom inkubátore, odbornej inštitúcii alebo technologickom parku. Zistite, ako funguje podnikateľské prostredie v danej krajine, spoznajte nových ľudí a zužitkujte cenné rady od skúsených mentorov. Čakajú na vás semináre, konferencie, networking, ako aj iné služby, a to všetko bezplatne v rámci Stážového programu národného projektu NPC v regiónoch.

Ak splníte podmienky a budete vybraní spomedzi uchádzačov, máte možnosť zúčastniť sa trojmesačnej stáže v niektorej z troch svetových destinácií – USA, Izrael a Singapur. Naši zamestnanci kompletne zabezpečia všetky potrebné veci ohľadom vašej cesty, účasti a ubytovania.

Dlhodobý zahraničný stážový pobyt pozostáva z:

 • individuálnej predodletovej prípravy v trvaní 2 hodín,
 • zo zabezpečenia ubytovania v mieste absolvovania zahraničnej stáže,
 • zo zabezpečenia letenky do a z miesta absolvovania zahraničnej stáže,
 • samotnej trojmesačnej stáže v niektorej z krajín.

Ako sa prihlásiť ?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa zaregistrovať online. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý získate po registrácii. Manažér Stážového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. Účastníkov zahraničného stážového pobytu zvolí výberová komisia. S klientmi bude následne podpísaná zmluva. Sledujte aktuálne výzvy na našej stránke, kde nájdete vždy informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa.

Stáž v členskom štáte EÚ na mesiac

Nemôžete sa zúčastniť zahraničnej stáže na takú dlhú dobu, ako sú tri mesiace? Lákajú vás skôr krajiny EÚ namiesto Spojených štátov či Ázie? Kombinovaný stážový pobyt vám ponúka domácu časť pobytu v trvaní jedného týždňa a samotnú stáž po dobu jedného mesiaca v niektorej z európskych krajín. Podmienkou je, aby išlo o členský štát EÚ.  

V rámci domácej časti kombinovaného stážového pobytu získate:

 • 2 hodiny individuálnej predodletovej prípravy,
 • účasť na 2-hodinovom vzdelávacom podujatí,
 • zabezpečenie ubytovania v mieste absolvovania stáže,
 • zabezpečenie letenky do a z miesta absolvovania zahraničnej stáže.

Zahraničná časť trvá 1 mesiac a realizuje sa na území niektorého členského štátu Európskej Únie.

Ako sa prihlásiť ?

Najskôr je potrebné sa zaregistrovať. Sledujte aktuálne výzvy na našom webe. Keď bude výzva otvorená, prihlásite sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali po registrácii. Manažér Akceleračného programu vás bude kontaktovať a vyhodnotí vašu žiadosť. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu schváli výberová komisia, bude podpísaná zmluva. 

Konferencia či workshop v európskej krajine

Strávte 5 dní na medzinárodnej konferencii alebo workshope v členskom štáte Európskej Únie a posuňte tým svoje podnikanie vpred. 

Služba je určená pre záujemcov o podnikanie, ako aj pre malé a stredné podniky ktoré podnikajú do 3 rokov. Pre etablovaných podnikateľov, ktorí podnikajú viac ako 3 roky je obdobná služba poskytovaná v rámci Rastového programu - Medzinárodné odborné podujatia.

Za jeden podnik sa môžu zúčastniť maximálne dvaja jeho zástupcovia.

Vyberte si z podujatí medzinárodného charakteru, ktoré vás vedia obohatiť o skvelé nápady či know-how vo vybraných oblastiach. Podmienkou je, že musí ísť o medzinárodné podujatie v akomkoľvek členskom štáte EÚ vrátane Slovenska.

V rámci tejto služby máte nárok na:

 • zabezpečenie letenky do a z miesta konania odborného podujatia v zahraničí,
 • zabezpečenie ubytovania v mieste konania odborného podujatia v zahraničí, 
 • zabezpečenie vstupu/vstupeniek na odborné podujatie v zahraničí. 

Ako sa prihlásiť ?

Najskôr je potrebné sa zaregistrovať. Sledujte aktuálne výzvy na našom webe. Keď bude výzva otvorená, prihlásite sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali po registrácii. Manažér Akceleračného programu vás bude kontaktovať a vyhodnotí vašu žiadosť. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu schváli výberová komisia, bude podpísaná zmluva.