Národný projekt NPC v regiónoch

Rozšírte svoje podnikanie – doma alebo v zahraničí

Rastový program ponúka široké spektrum služieb, ktorých cieľom je podporiť mikro, malé a stredné podniky (MSP), ktoré majú potenciál rásť, inovovať a majú záujem rozširovať svoje podnikanie a trhový podiel nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na jednotnom trhu Európskej únie a na trhoch tretích krajín.

Na vzdelávacích podujatiach, seminároch, workshopoch či odborných prednáškach získate nové informácie, zážitky, skúsenosti. V rámci národného projektu NPC v regiónoch sú pre oprávnených klientov pripravené všetky služby zdarma.

Našim cieľom je pomáhať slovenským malým a stredným podnikom zvyšovať konkurencieschopnosť, uvádzať existujúce alebo nové produkty a služby na slovenskom i zahraničných trhoch, udržať existujúce a vytvárať nové pracovné miesta. Chceme znižovať negatívne dopady úzkeho trhového priestoru Slovenskej Republiky, zvýšiť využitie výrobného, technologického a exportného potenciálu, vytvárať a posilniť dodávateľské reťazce v priemysle a posilniť internacionalizáciu slovenských MSP a zlepšiť ich obchodnú bilanciu.


Kto sa môže zapojiť?

Rastový program je určený pre podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP a majú:

 • do 3 rokov od registrácie napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie,
 • nad 3 roky od registrácie do niektorého z vyššie uvedených registrov.

Sídlo podniku musí byť na území niektorého zo siedmich samosprávnych krajov s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.


Služby Rastového programu

Pre MSP do 3 rokov od založenia

Spýtajte sa na názor experta

Ak potrebujete súrne vyriešiť čiastkový problém vo vašom podnikaní, táto forma služby vám určite pomôže. Vďaka konzultáciám, mentoringu či koučingu sa pozriete na konkrétnu oblasť z vášho biznisu inými očami. Odborník, s ktorým poradenstvo prebehne, vám navrhne praktické kroky, ktoré budete vedieť jednoducho aplikovať v praxi.

Až 10 hodín poradenstva pre firmy do 3 rokov

V priebehu jedného roka môžete využiť až 10 hodín.  Za jedno MSP by sa mal konzultácií zúčastniť 1 zástupca, avšak v prípade špecifickej témy môže priviesť aj ďalšieho zástupcu spoločnosti, prípadne zamestnanca. Podmienkou je, aby ste spĺňali definíciu MSP a vaša firma mala do 3 rokov od založenia.

Ako sa prihlásiť?

Využite šancu spýtať sa na názor odborníka. Sledujte aktuálne výzvy a prihláste sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér Rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. V prípade akceptácie žiadosti naplánuje pre vás relevantného odborníka a sprostredkuje s ním stretnutie.

Strategicky na mieru

V biznise prichádzajú kritické momenty, pri ktorých vám nepomôže pár hodín konzultácií s odborníkom, ale iba dlhodobékomplexné riešenie. Ak vám nefunguje marketingová stratégia alebo sa dlhší čas pasujete s právnymi a legislatívnymi normami, vyskúšajte pomoc od expertov, s ktorými spolupracujeme. Práve takéto strategické poradenstvo vám ukáže ten správny smer. Zadesiatky hodín získate množstvo praktických rád, ktoré vám pomôžu posunúť sa vpred. Službu môžu čerpať iba MSP do 3 rokov.

 Podmienkou je, že 80 hodín konzultácií musíte vyčerpať v priebehu 1 roka. Po uplynutí 1 roka vám môže byť schválených ďalších maximálne 40 konzultačných hodín, ktoré je opäť nutné vyčerpať do jedného roka od schválenia pomoci.

 Ako sa prihlásiť?

Sledujte aktuálne výzvy a prihláste sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia na dlhodobé individuálne poradenstvo nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Aktuálne výzvy

Momentálne nie sú zverejnené výzvy.

Prednášky, workshopy, semináre

Počas celého trvaniu NPC projektu organizujeme workshopy, prednášky či semináre z marketingovej, finančnej alebo právnej oblasti. Témy sú zamerané na potreby MSP vo fáze rastu a rozvoja a tvoria nadstavbu nad základnými znalosťami. Podmienkou účasti na podobnom podujatí je, že musíte podnikať menej ako 3 roky. Na základe úspešných príbehov podnikateľov získate inšpiráciu, ako postupovať v najrôznejších situáciách z podnikania. Okrem toho získate prehľad v nových trendoch a doplníte si chýbajúce znalosti. Dané podujatie bude zamerané na jednu tému.

Sú pre vás pripravené 2- až 4-hodinové prednášky či networkingové stretnutia. Eventy organizujeme v siedmich regiónoch Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

Ponúkame vám:

 • 84 (2-hodinových) networkingových stretnutí za región,
 • 5 (4-hodinových) prednášok, seminárov a workshopov za región počas úvodnej realizácie projektu,
 • 6 (2-hodinových) prednášok, odborných seminárov a workshopov za región, ktoré budú realizované videokonferenčným spôsobom,
 • 6 (4-hodinových) stretnutí s úspešnými podnikateľmi za región – videokonferenčne.

 V rámci informačných a popularizačných aktivít a skupinového poradenstva vás čaká:

 • Skupinové odborné poradenstvo (prednášky, workshopy, odborné semináre).
 • Prezentácia príkladov úspešnej podnikateľskej praxe (UPP).
 • Networking – podpora sieťovania.

Plánované udalosti nájdete v kalendári 

Oprávnených klientov NPC čakajú v priebehu celého roka stretnutia pod vedením skúsených expertov z rôznych oblastí podnikania. Chceme, aby vám nič neuniklo, a tak si plánované udalosti môžete pozrieť vždy vopred v našom kalendári. 

Ako sa prihlásiť? 

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali po registrácii a podpísaní automaticky generovanej žiadosti. Jednej udalosti sa za mikro, malý a stredný podnik môžu zúčastniť až tri osoby v pracovno-právnom alebo vlastníckom vzťahu k jednému podnikateľskému subjektu.

Zlepšite sa v jednej náročnejšej téme

Zúčastnite sa viacdňového vzdelávacieho podujatia, kde s lektorom preberiete jednu tému skutočne do hĺbky. V rámci 2, 3 či 4 dní zvládnete odborne náročnejšiu oblasť, ktorá prispeje k prehĺbeniu vašich vedomostí. Cyklus môže byť rozdelený na viacero samostatných okruhov, avšak zjednocujúcim prvkom musí byť jeden tematický okruh.

Služba je určená pre podniky do 3 rokov.

Vzdelávacie podujatia sa budú realizovať v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. Za celé trvanie projektu NPC v regiónoch je naplánovaných priemerne 12 podujatí v každom kraji.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia na vzdelávacie podujatia nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Pre MSP od 3 rokov od založenia

Poradenstvo pre podniky nad 3 roky

Ak ste podnik, ktorý má 3 a viac rokov od založenia, v rámci individuálnych konzultácií je pre vás určená práve táto služba. Získajte pohľad externého človeka na váš čiastkový problém týkajúci sa podnikania. Náš manažér vám podľa danej témy, ktorú chcete konzultovať, priradí vhodného odborníka. Máte až 10 hodín v priebehu roka, kedy sa môžete bezplatne dozvedieť, ako prakticky postupovať vo vašom prípade. 

Krátkodobé individuálne poradenstvo sa realizuje formou konzultácie jedného poradcu na jeden mikro, malý a stredný podnik (MSP), pričom za MSP vystupuje poverený zástupca. V prípade potreby vyplývajúcej zo špecifickosti danej témy a problému môže podnik na poradenstvo doviesť aj ďalších zamestnancov či zástupcov spoločnosti (napr. štatutár, konateľ, spoločník). Ak potrebujete rýchlu a efektívnu pomoc, neváhajte a prihláste sa na poradenstvo pri aktuálnej výzve.  

Ako sa prihlásiť?

Využite šancu spýtať sa na názor odborníka. Sledujte aktuálne výzvy a prihláste sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér Rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. V prípade akceptácie žiadosti naplánuje pre vás relevantného odborníka a sprostredkuje s ním stretnutie.

Komplexné riešenie vašich potrieb

Ste podnik, ktorý má 3 alebo viac rokov od svojho založenia? V rámci Rastového programu máte k dispozícii až 80 hodín s konzultantom, ktorý vám pomôže s dlhodobou stratégiou alebo problémom. S naším dlhodobým individuálnym poradenstvom sa môžete zamerať na svoje individuálne výhľadové potreby a strategické nastavenia najmä v tematických oblastiach ako marketing, financie, právo a legislatíva, manažment.

Využite až 80 hodín v priebehu roka

Dlhodobé individuálne poradenstvo sa realizuje formou opakujúcich sa konzultácií jedného poradcu na jeden mikro, malý a stredný podnik (MSP), pričom za MSP vystupuje poverený zástupca. V prípade potreby môžete na poradenstvo priviesť aj ďalšieho zamestnanca alebo zástupcu spoločnosti. Nepremeškajte túto skvelú príležitosť, máte k dispozícii až 80 hodín v priebehu 1 roka. Po uplynutí 1 roka vám môže byť príslušnou výberovou komisiou schválených ďalších maximálne 40 hodín.

Ako sa prihlásiť?

Najskôr je potrebné sa zaregistrovať.  Sledujte aktuálne výzvy na našom webe. Keď bude výzva otvorená, prihlásite sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali po registrácii. Manažér Akceleračného programu vás bude kontaktovať a vyhodnotí vašu žiadosť. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu schváli výberová komisia, bude podpísaná zmluva. 

Obohaťte sa o zaujímavé workshopy

Informačné a popularizačné aktivity a skupinové odborné poradenstvo sa konajú priebežne a sú určené pre otvorené skupiny klientov NPC. V priebehu celého roka vás čakajú 2- až 4-hodinové prednášky, workshopy či semináre pod vedením skúsených expertov z rôznych oblastí podnikania.

Cieľom informačných a popularizačných aktivít je motivovať podniky, ktoré majú 3 a viac rokov od svojho založenia, k ďalšiu rozvoju, ako aj poskytnúť nové trendy z oblasti podnikania.

Podstatou jednorazového skupinového odborného poradenstva je najmä rámcové sprostredkovanie najnovších poznatkov a trendov v oblasti podnikania a poskytovanie všeobecného poradenstva v rámci vopred zvolenej témy. Ak chcete využiť túto službu, musíte mať podnik nad 3 roky.

Registrovaní, oprávnení klienti NPC majú na výber z tejto ponuky:

 • Skupinové odborné poradenstvo (prednášky, workshopy, odborné semináre)
 • Prezentácie príkladov úspešnej podnikateľskej praxe (UPP)
 • Networking – podpora sieťovania

Majte prehľad o tom, čo plánujeme

Oprávnených klientov NPC čakajú v priebehu celého roka stretnutia pod vedením skúsených expertov z rôznych oblastí podnikania. Chceme, aby vám nič neuniklo, a tak si plánované udalosti môžete pozrieť vždy vopred v našom kalendári.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali po registrácii a podpísaní automaticky generovanej žiadosti. Jednej udalosti sa za mikro, malý a stredný podnik môžu zúčastniť až tri osoby v pracovno-právnom alebo vlastníckom vzťahu k jednému podnikateľskému subjektu.

Do hĺbky na jednu tému

Pre podniky nad 3 roky sú pripravené obsiahlejšie vzdelávacie podujatia. Podstatou zväčša viacdňových vzdelávacích podujatí je vytvorenie dostatočného priestoru na podrobnú analýzu a zvládnutie určených náročnejších tém a zadaní pod vedením špecializovaných odborníkov.

Vzdelávacie podujatia sú určené pre otvorené skupiny klientov NPC a majú celkové trvanie 8 hodín, ktoré sú rozdelené do súvislých podujatí v trvaní 2, 3 alebo 4 dni. Môžu byť aj kombináciou viacerých samostatných jednodňových podujatí, pričom platí pravidlo, že zjednocujúcim prvkom je zvolená téma alebo zadanie.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia na vzdelávacie podujatia nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Celodenný teambuilding pre firmu

Dobré vzťahy na pracovisku sú jedným z hlavných pilierov efektívnej práce a rozvoja firmy. Rastový program vám preto ponúka celodenný teambuilding alebo teamkoučing, do ktorého sa môžu zapojiť maximálne piati ľudia z jedného MSP (zamestnávateľ so zamestnancami, ale aj pracovné kolektívy z jedného podnikateľského subjektu). Spoznajte ľudí, s ktorými pracujete, aj z inej stránky. Stmeľte kolektív vo vašej firme celodenným programom mimo bežnej rutiny.

Služba je bezplatná vďaka národnému projektu NPC v regiónoch. Môžu ju využiť iba podniky nad 3 roky, pričom každý z nich musí byť registrovaným  a oprávneným klientom NPC. Počas trvania NPC bude môcť byť táto služba poskytnutá priemerne 72-krát za jeden región (s výnimkou Bratislavského kraja).

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. V prípade akceptácie žiadosti naplánuje pre vás relevantného odborníka a sprostredkuje s ním stretnutie. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia na motivačné a aktivačné tímové aktivity RP nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Navštívte odborné podujatie v Európe

V rámci národného projektu je naplánované zabezpečenie účasti mikro, malých a stredných podnikov až na 147 medzinárodných odborných podujatiach v členských štátoch EÚ. 

Zabezpečenie účasti na medzinárodných odborných podujatiach pozostáva:

•  zo zabezpečenia letenky do a z miesta konania odborného podujatia v zahraničí 

•  zo zabezpečenia ubytovania v mieste konania odborného podujatia v zahraničí 

•  zo zabezpečenie vstupu/vstupeniek na odborné podujatie v zahraničí

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach, ako sú napríklad odborné konferencie, odborné semináre či workshopy, v rámci tohoto programu zabezpečujeme v rozsahu maximálne 5 kalendárnych dní (4 noci).

Za jeden mikro, malý a stredný podnik sa môžu zúčastniť 2 jeho zástupcovia, identifikovaní v zmluve o poskytnutí tejto služby.

Táto služba sa poskytuje výlučne podnikateľom ktorí podnikajú viac ako 3 roky.

Pre začínajúcich podnikateľov do 3 rokov je obdobná služba poskytovaná v rámci Stážového programu - Medzinárodné odborné podujatia.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia na medzinárodné odborné podujatie nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Často sa nás pýtate

O služby Rastového programu sa môžu uchádzať existujúce malé a stredné podniky so sídlom firmy registrovaným v Bratislavskom samosprávnom kraji, bez ohľadu na právnu formu podnikania. Ďalšie podmienky vylučujúce niektoré odvetvia z pomoci Rastového programu sú špecifikované TU.

Ide o právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), c)  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré spĺňajú

1. definíciu MSP (pozri nasledujúcu otázku)

2. podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny Národného projektu NPC II – BA kraj

Aktuálna dĺžka existencie MSP nie je pre účasť v Rastovom programe NP NPC II – BA kraj rozhodujúca, s výnimkou služby „zabezpečenie účasti MSP na odborných podujatiach v zahraničí“.

Každý žiadateľ o služby sa musí najprv registrovať na portáli npc.sk, na základe ktorej sa mu vygeneruje jedinečný identifikačný kód. Kód oprávňuje podnikateľa na prístup do klientskej zóny a prihlasovať sa na jemu určené služby v rámci celého NPC. Registrácia podlieha schvaľovaniu pracovníkmi NPC resp. Front office. 

Určujúcou definíciou MSP je definícia MSP v súlade s Prílohou č.1 Nariadenia Komisie (EÚ) č.651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108.

Príručka pre používateľov k definícii MSP 
1. Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov („MSP“) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.
2. V rámci kategórie MSP sa malý podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR.
3. V rámci kategórie MSP sa mikropodnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR.

Táto výnimka je zavedená z dôvodu vylúčenia duplicity podpory poskytovanej v rámci Stážového programu. Služba „zabezpečenie účasti MSP na odborných podujatiach v zahraničí“, sa v rámci Rastového programu poskytuje len v prípade, ak ide o právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky, spĺňajú definíciu MSP a v momente podania žiadosti o účasť na odbornom podujatí v zahraničí podnikajú viac ako 3 roky od dátumu registrácie napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie.

Nie. Všetky služby Rastového programu sú bezplatné.
Vo vzťahu k MSP – v rámci realizácie projektu NP NPC II – BA kraj –  je podnikom, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny projektu, poskytovaná pomoc de minimis podľa Schémy pomoci MH SR: Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR.

Žiadosť o služby Rastového programu je možné podávať počas celého trvania Národné projektu NPC II – BA kraj, vždy na základe vyhlásených výziev. Niektoré výzvy na služby sa budú opakovať viackrát v roku.

Žiadosť sa vypĺňa elektronicky prostredníctvom online formulára zverejneného aktívnom linku v rámci jednotlivo zverejnených výziev v časti Aktuality.

Vytlačenú a podpísanú žiadosť je potrebné doručiť do Národného podnikateľského centra v Bratislave, aj spolu s príslušnými prílohami. Pre rôzne typy služieb sú určené rôzne typy žiadostí (niekedy vrátane prílohy), ktoré sú zverejňované vždy v danej výzve ku konkrétnej službe. Podujatia (skupinové poradenstvo) si môžete vopred vyhľadať a pozrieť v rámci aktualít v časti Pripravované podujatia.

Výzvy sú pravidelne zverejňované v aktualitách, rovnako ako aj pri každej ponúkanej službe v rámci Rastového programu.

V každej zverejnenej výzve, ktorú nájdete v Aktualitách sa nachádza aktívny link. Kliknutím naň sa dostanete k príslušným formulárom. Výzva zároveň obsahuje všetky podrobné informácie, ako sa na službu prihlásiť. Nezabudnite, že pred podaním žiadosti o konkrétnu službu, sa musíte zaregistrovať ako klient NPC.