Národný projekt NPC v regiónoch

Ste v biznise nováčik? Získajte bezplatný priestor a balík služieb

Prvé roky sú pre firmu absolútne kľúčové. Práve vtedy je riziko, že neprežije, najväčšie. Cieľom Inkubačného programu je podporovať a rozvíjať začínajúce malé a stredné podniky v týchto kritických začiatkoch, a tým zvýšiť ich mieru udržania sa na trhu.

Inkubačný program vám ponúka významnú formu podpory v prvých rokoch existencie vašej firmy. Podpora sa bude realizovať cez bezplatnú službu virtuálny inkubátor, cez ktorý možno využívať dátový priestor a iné doplnkové služby.


Kto sa môže zapojiť ?

Do Inkubačného programu sa môžu zapojiť mikro, malé a stredné podniky, ktoré sú registrovaným a overeným klientom NPC a súčasne spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC v regiónoch.

K podmienkam patrí, že:

  • v čase podania žiadosti o členstvo musia mať maximálne 3 roky od registrácie do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie.

Ako na to?

Zaregistrovať sa môžete online cez registračný formulár alebo osobne v klientských centrách Front Office v krajských mestách, kde naši profesionálne vyškolení zamestnanci zároveň overia vaše údaje. V rámci registrácie vám bude pridelený identifikačný kód, prostredníctvom ktorého sa ako klient NPC môžete prihlásiť do služby. Výzvu s termínom, do kedy sa môžete prihlásiť, zverejníme na našom webe.

Manažér Inkubačného programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. V prípade, že splní formálne kritériá, budete pozvaný na osobný pohovor pred výberovú komisiu.


Služby Inkubačného programu

Virtuálny inkubátor

Virtuálny inkubátor umožňuje oprávneným klientom NPC využívať dáta vo virtuálnom priestore. Vďaka nemu môžu zdieľať s ostatnými členmi spoločný dátový priestor, prípadne virtuálne školiace a rokovacie miestnosti. Inkubátor má obmedzenú kapacitu používateľov, ktorá sa prispôsobuje počtu aktuálne zazmluvnených klientov. Členstvo je úplne zdarma a je až na 3 roky. Túto službu môžu za jedno MSP využívať maximálne dvaja zástupcovia.

Balík virtuálneho členstva poskytuje okrem samotného priestoru aj nasledovné služby:

  • Individuálne dlhodobé poradenstvo

S pomocou expertov a skúsených podnikateľov, ktorí spolupracujú s NPC, môžete vyriešiť problémy, ktoré vás trápia. Čerpajte služby individuálneho dlhodobého poradenstva počas prvého roka členstva vo virtuálnom priestore. Ide o maximálne 25 hodín, ktoré môže inkubovaný MSP vyčerpať za hodnotiace obdobie t.j. polrok, čo činí 50 hodín konzultácií ročne. Spôsob čerpania si určujete vy sami. 

  • Individuálne odborné poradenstvo

Druhou doplnkovou službou je odborné poradenstvo v rozsahu až 90 hodín počas členstva v inkubátore, maximálne však 15 hodín za jeden polrok. Počas celého pobytu môžete využiť pomoc skúsených odborníkov a podnikateľov, a to z oblastí, ktoré sa priamo spájajú s vaším podnikaním. Spôsob a intenzitu čerpania podpory si určujte na základe svojich vlastných potrieb.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu. Manažér Inkubačného programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. V prípade, že splní formálne kritériá, budete pozvaný na osobný pohovor pred výberovú komisiu. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa do podnikateľského inkubátora nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Služby Inkubačného programu

Virtuálny inkubátor

Virtuálny inkubátor umožňuje oprávneným klientom NPC využívať dáta vo virtuálnom priestore. Vďaka nemu môžu zdieľať s ostatnými členmi spoločný dátový priestor, prípadne virtuálne školiace a rokovacie miestnosti. Inkubátor má obmedzenú kapacitu používateľov, ktorá sa prispôsobuje počtu aktuálne zazmluvnených klientov. Členstvo je úplne zdarma a je až na 3 roky. Túto službu môžu za jedno MSP využívať maximálne dvaja zástupcovia.

Balík virtuálneho členstva poskytuje okrem samotného priestoru aj nasledovné služby:

  • Individuálne dlhodobé poradenstvo

S pomocou expertov a skúsených podnikateľov, ktorí spolupracujú s NPC, môžete vyriešiť problémy, ktoré vás trápia. Čerpajte služby individuálneho dlhodobého poradenstva počas prvého roka členstva vo virtuálnom priestore. Ide o maximálne 25 hodín, ktoré môže inkubovaný MSP vyčerpať za hodnotiace obdobie t.j. polrok, čo činí 50 hodín konzultácií ročne. Spôsob čerpania si určujete vy sami. 

  • Individuálne odborné poradenstvo

Druhou doplnkovou službou je odborné poradenstvo v rozsahu až 90 hodín počas členstva v inkubátore, maximálne však 15 hodín za jeden polrok. Počas celého pobytu môžete využiť pomoc skúsených odborníkov a podnikateľov, a to z oblastí, ktoré sa priamo spájajú s vaším podnikaním. Spôsob a intenzitu čerpania podpory si určujte na základe svojich vlastných potrieb.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu. Manažér Inkubačného programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. V prípade, že splní formálne kritériá, budete pozvaný na osobný pohovor pred výberovú komisiu. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa do podnikateľského inkubátora nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Aktuálne výzvy 

Momentálne nie sú zverejnené žiadne výzvy.