Národný projekt NPC v regiónoch

Creative point – ako súčasť priestorov NPC a/alebo jeho mobilný variant

V rámci NP NPC v regiónoch je zriadený Creative point v priestore NPC v Žiline, ako aj jeho mobilný variant. Mobilný variant Creative pointu sa bude pohybovať po všetkých samosprávnych krajoch Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK) a Žilinského samosprávneho kraja (ďalej ZSK) v pravidelných intervaloch. Mobilný variant Creative pointu bude prístupný záujemcom o podnikanie a podnikateľom celý rok, pričom v jednom kraji bude 2 mesiace v roku. Prvých šesť mesiacov bude v každom kraji (okrem ZSK) jeden mesiac, v ďalšom polroku sa opäť zopakuje okružná jazda po všetkých krajoch (okrem ZSK). Mobilný Creative point bude schopný navštevovať nie len krajské mestá, ale aj okolité mestá v danom kraji, pričom navštevovať ich bude podľa inštitúcií (školy, podnikateľské), ktoré vopred nahlásia svoj záujem.

Myslite inak ako ostatní a vytvorte si svoj sen

Creative Point je tvorivá dielňa poskytujúca nové technológie – ako obrábacie stroje, 3D tlačiarne, laser, elektronické, diagnostické prístroje a zariadenia slúžiace na rozvoj zručností a tvorivých nápadov. Našim cieľom je pomôcť mikro, malým a stredným podnikateľom, i záujemcom o podnikanie formou sprístupnenia atraktívnych bezplatných služieb technického a technologického charakteru.

Zhmotnite vlastné kreatívne nápady a sny

Použitím dostupných technológií a strojov si môžete vytvoriť originálne prototypy, modely či dizajny. 

Chcete vedieť ako na to? 

Využite možnosť zúčastniť sa rôznych skupinových odborných činností, prostredníctvom ktorých krok po kroku budete vtiahnutí do tvorby 3D alebo 2D modelov – od ich digitálnej podoby až po finálny hmatateľný prototyp. Po celý čas vám budú asistovať špeciálne vyškolení technickí pracovníci.

Inšpirujeme a motivujeme
 
Naši zamestnanci v Creative Point aktívne pracujú aj na tvorbe vlastných nových projektov, ktoré budú pre vás inšpiráciou. Naviac vás budeme motivovať aj úspešnými príkladmi podnikateľov, ktorí na základe rapídneho prototypovania rozbehli svoj vlastný biznis. 

Tvorivú dielňu Creative Point, chceme časom rozšíriť aj o špeciálnu fotografickú miestnosť, kde si klienti NPC budú môcť odfotiť svoj výsledný produkt/ prototyp a následne ho prezentovať v digitálnej podobe.
 

Pre koho sú určené naše služby?

Tvorivá dielňa je otvorená pre malých a stredných podnikateľov z radov dizajnérov, architektov, kreatívcov, osôb, ktoré majú invenčné nápady, ale taktiež pre záujemcov o podnikanie, ktorí majú záujem rozvíjať svoje kreatívne myslenie až do podnikateľského nápadu.
 

Služby a podporu Creative Point môžu čerpať: 

  • podnikatelia – právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré spĺňajú definíciu MSP a podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC II – BA kraj.

  • Podniky musia mať sídlo na území Bratislavského samosprávneho kraja. Aktuálna dĺžka existencie MSP nie je rozhodujúca.

  • nepodnikatelia – fyzické osoby (záujemcovia o podnikanie) bez obmedzenia veku s trvalým pobytom na území Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK). 

    Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. Takíto študenti však nebudú môcť zároveň využívať služby Národných podnikateľských centier v iných krajoch Slovenska, poskytované v rámci komplementárneho národného projektu NPC v regiónoch.

Služieb Creative Point sa môžu zúčastniť výlučne registrovaní a overení klienti NPC. Zaregistrovať sa môžete online formou alebo osobne v rámci klientskeho centra Front Office, kde naši profesionálne vyškolení zamestnanci zároveň overia vaše údaje. V rámci registrácie vám bude pridelený identifikačný kód, prostredníctvom ktorého sa ako klient NPC môžete prihlásiť na služby.

Podmienky poskytovania konkrétnych služieb a bližšie informácie nájdete uvedené v rámci nasledujúcej sekcie Služby Creative Point a vo výzvach, zverejňovaných v rámci aktualít. Máte ďalšie otázky? Niektoré odpovede možno nájdete v sekcii Často kladené otázky. V prípade ďalších individuálnych otázok neváhajte priamo kontaktovať programového manažéra z nášho tímu.

Služby Creative point

Zistite novinky zo sveta technológií

Ponúkame vám možnosť navštíviť raz mesačne špeciálne hodinové workshopy alebo besedy, ktoré sú organizované v priestoroch Creative Point. Sú určené pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac zo sveta dizajnu, architektúry a najnovších technologických postupov. 

Čo plánujeme a ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho jedinečného identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie a podpísaní automaticky generovanej žiadosti. V prípade, že sa podujatia chce zúčastniť mikro, malý a stredný podnik, môže naň vyslať až tri osoby v pracovno-právnom alebo vlastníckom vzťahu k jednému podnikateľskému subjektu.

Aktuálne výzvy

Momentálne nie sú zverejnené výzvy.

Čo plánujeme a ako sa prihlásiť?

Oprávnených klientov NPC čakajú v priebehu celého roka stretnutia pod vedením skúsených expertov z rôznych oblastí podnikania. Chceme aby vám nič neuniklo a tak si plánované udalosti môžete pozrieť v aktualitách v časti Podujatia, kde sa môžete zároveň prihlásiť na konkrétne podujatie prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie.

V prípade, že sa podujatia chce zúčastniť mikro, malý a stredný podnik, môže naň vyslať až tri osoby v pracovno-právnom alebo vlastníckom vzťahu k jednému podnikateľskému subjektu.

Utorky v znamení techniky

Patríte medzi technologických nadšencov? Ak áno, nenechajte si ujsť jednorázové odborné poradenstvo zamerané špeciálne na technické témy, ako napríklad:

  • základy 3D/2D modelovania (Blender, CorelDraw, Rhino, AutoCAD a i.);
  • práca na 3D tlačiarni/ laseri/ fréze/ cutteri a ostatných technológiách v priestoroch dielne.;
  • návrh bytového/architektonického/Art Decor dizajnu;
  • výroba prototypu – ako začať a čomu sa vyvarovať;

Čo plánujeme a ako sa prihlásiť?

Oprávnených klientov NPC čakajú v priebehu celého roka stretnutia pod vedením skúsených expertov z rôznych oblastí podnikania. Chceme aby vám nič neuniklo a tak si plánované udalosti môžete pozrieť v aktualitách v časti Podujatia, kde sa môžete zároveň prihlásiť na konkrétne podujatie prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie.

V prípade, že sa podujatia chce zúčastniť mikro, malý a stredný podnik, môže naň vyslať až tri osoby v pracovno-právnom alebo vlastníckom vzťahu k jednému podnikateľskému subjektu.

Pracujte na svojom projekte 25 hodín pod dohľadom technického pracovníka 

Máte v hlave nápad, ktorý chcete zhmotniť a nie je časovo náročný? Ako klienti NPC môžete využívať technické vybavenie našej tvorivej dielne v rámci individuálneho poradenstva v rozsahu 25 hodín. Naši vyškolení pracovníci v Creative point vám radi pomôžu zvoliť správny technologický postup a poradia ako zrealizovať konkrétne projekty.

Pred používaním technológií Creative Point musí každý oprávnený klient NPC absolvovať školenie „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“, ktoré je zabezpečované bezplatne pracovníkmi priamo v Creative point.

Ako sa prihlásiť?

Sledujte aktuálne výzvy a prihláste sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér Creative point vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. V prípade akceptácie žiadosti naplánuje pre vás relevantného odborníka a sprostredkuje s ním stretnutie. 

Pracujte na svojom projekte 60 hodín pod dohľadom technického pracovníka 

Niektoré projekty vyžadujú čas nielen pri plánovaní, ale i samotnej realizácii. Technické vybavenie našej tvorivej dielne môžete preto využiť v rámci individuálneho poradenstva aj v rozsahu 60 hodín. Naši vyškolení pracovníci v Creative point vám pomôžu zvoliť správny technologický postup a dostať projekt do finálnej podoby.

Pred používaním technológií Creative Point musí oprávnený klient NPC absolvovať školenie „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“, ktoré je zabezpečované bezplatne pracovníkmi priamo v Creative point.

Ako sa prihlásiť?

Sledujte aktuálne výzvy a prihláste sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia na dlhodobé individuálne poradenstvo nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Aktuálne výzvy

Momentálne nie sú zverejnené výzvy.

Roadshow a exkurzie pre stredné a vysoké školy 

Ste študent strednej alebo vysokej školy? Zaujíma vás dianie v našej tvorivej dielni, možnosti využívania najnovších technológií a čerpania služieb technologického charakteru?

Navštívte nás priamo v Creative Pointe, ktoré je súčasťou Národného podnikateľského centra v Bratislave, prostredníctvom vopred plánovanej exkurzie. Taktiež máte možnosť dohodnúť si s programovým manažérom individuálny termín Roadshow priamo na vašej škole.

V prípade záujmu o exkurziu alebo Roadshow  neváhajte kontaktovať programových manažérov Creative Point.

Aktuálne výzvy

Momentálne nie sú zverejnené výzvy.

Stroje v našej tvorivej dielni

Laser Epilog Fusion M2
 

Rezacia plocha: 813 x 508 mm 
Výkon: 120 W 
Rozlíšenie: 75 až 1200 dpi

Laser je určený na rezanie a gravírovanie do rôznych materiálov.

Gravírovanie je možné do: akrylu, plastov, skla, kože, dreva, korianu, textilu, natieraných kovov, eloxovaného hliníka, keramiky, kameňa, mylaru, papiera a kartónu, gumy a ďalších iných materiálov.

Rezanie je možné do: akrylu, plastov, kože, dreva, korianu, textilu, mylaru, papiera a kartónu, gumy a iných materiálov.

Laser umožňuje tvorbu rôznych architektonických modelov, dekoratívnych predmetov, módnych doplnkov, ale aj produktov s praktickým využitím.

3D tlačiareň Makerbot Replicator 2X 
Tlačová plocha: 240 x 150 x 150 mm 
Tlačový materiál: ABS - filament 1,75 mm 
Presnosť tlače: 100 mikrónov (0,1 mm) 
Počet hlavíc: 2 

Makerbot 2x je tlačiareň vhodná aj na dvojfarebnú tlač z materiálu ABS o hrúbky 1,75 mm. Jedná sa o typ tlače: FDM (fused deposition modeling), v prípade ktorého model vzniká nanášaním vrstiev taveného plastu. Podporuje tlač z formátov .obj a .stl


3D tlačiareň Makerbot Replicator Z18
Tlačová plocha: 300 x 300 x 450 mm 
Tlačový materiál: PLA - filament 1,75 mm 
Presnosť tlače: 100 mikrónov (0,1 mm) 
Počet hlavíc: 1 

Makerbot Z18 je tlačiareň vhodná na tlačenie väčších objektov z materiálu PLA o hrúbky 1,75 mm. Jedná sa o typ tlače: FDM (fused deposition modeling), v prípade ktorého model vzniká nanášaním vrstiev taveného plastu. Podporuje tlač z formátov .obj a .stl

Profesionálna CNC fréza/ gravírka Kompas F1100
Čistá pracovná plocha: 1250 x 700 x 200 mm 
Počet CNC osí: 3

Zatiaľ čo 3D tlačiareň funguje na princípe pridávania materiálu, CNC fréza, naopak materiál opracúva. Vďaka tomu vzniká výsledný produkt (skelety modelov lodí, automobilov, 3D zobrazenie hradov, zámkov, pohorí a pod.) 3 - osá CNC fréza Kompas F1100 je schopná gravírovať a frézovať plasty, hliník, drevo, mosadz a niektoré druhy betónov.


CNC rezačka horúcim drôtomPočet CNC osí: 2 prípadne 3 
Motor Krokový: 2 A, 1,8° 
Maximálna rýchlosť posunu: 300 mm/min 
Presnosť: 0.1 mm 
Posun X/Y: 240 mm/145 mm 
Veľkosť otočného podstavca: ø 260 mm 
Najmenšie otočenie podstavca: 360°/800/2 = 0.225° 
Rezací oblúk: šírka 170 mm, výška 350 mm

Rezací transformátor: 600 – 850° 
Vyrezávačka opracúva mäkké materiály ako je napríklad polystyrén.

Vinyl cutter INTEO 1350
Rezacia plocha: 1250 mm 
Max. rýchlosť rezu: 500 mm/s 
 

Vinylový ploter umožňuje vyrezávanie do samolepiacich fólií, fólií na textílie a papiera. Na plotri je možné vyrezávať rôzne motívy od písma až po komplexné návrhy o veľkosti niekoľkých metrov.

Spájkovacia, odspájkovacia a teplovzdušná stanica s odsávaním CT-858 SMDSpájkovacia stanica: Teplota hrotu 200-480°C 

Odspájkovacia stanica s odsávačkou: 
Výkon odsávačky: max. 15 l / min. 
Teplota hrotu: 300-450°C 

Teplovzdušná stanica: 
Teplota vzduchu: 24 l /min 
Výkon fúkania: 100-420°C 


Stolová vŕtačka – minifrézka PROXXON MF 70


Malá a jemná frézka - ideálna pre laboratóriá, očných optikov, šperkárov, elektronikov, strojárov a modelárov. 


Ďalšie stroje a príslušenstvo 

V našej dielni sa nachádza aj elektronické príslušenstvo a stroje ako multimeter, laboratórny zdroj, osciloskopy a multifunkčný generátor signálov. Taktiež máte možnosť sa u nás naučiť pracovať s HiTech elektronickou stavebnicou Arduino alebo si naprogramovať vlastný minipočítač Raspberry PI.

Často kladené otázky

Tvorivá dielňa Creative Point je súčasťou Národného podnikateľského centra v Bratislave, ktoré sídli v budove Twin City blok A, Karadžičova 2, Bratislava. Nachádza sa na podlaží -1, ktoré je dostupné použitím výťahov z recepcie. Po vystúpení z výťahu je smer cesty vedený značením Creative Point priamo k dverám tvorivej dielne. Zazvonením na zvonček privoláte obsluhu, ktorá vás vyzdvihne.

Prevažnú časť zariadení tvoria 3D tlačiarne, laser, vinyl cutter a CNC frézy. Kompletný zoznam zariadení nájdete v sekcii Stroje v našej tvorivej dielni.

Služby Creative Pointu, rovnako aj využívanie strojov v rámci nich je bezplatné.

Áno. Každý klient pracuje s vlastným materiálom. Pred jeho zakúpením je nevyhnutné vopred konzultovať jeho vhodnosť s povereným technickým pracovníkom Creative Point-u.

Creative Point je otvorený každý pracovný deň v čase od 9:00 do 18:00.

Veľkosť, výkon a presnú charakteristiku zariadení nájdete na našej stránke v sekcii Stroje v našej tvorivej dielni.

Pre 3D tlačiarne sa používajú materiály ABS a PLA o hrúbke 1,75 mm. Pred príchodom do tvorivej dielne je potrebné vhodnosť materiálu vopred komunikovať so zamestnancami Creative Point.

Áno, v prípade rezania/ gravírovania na laseri, práce na vinyl cutteri a strojoch, ktorých obsluha trvá kratšie ako jednu hodinu, je vaša prítomnosť v dielni vyžadovaná.

Zmyslom využívania strojov Creative Point je podpora podnikateľských nápadov, nie len formou sprístupnenia technológií, ale taktiež zaučením na prácu s nimi. Naučiť klienta práci na strojoch si z tohto dôvodu vyžaduje jeho osobnú prítomnosť.

V prípade niekoľko hodinovej tlače nie je vyžadovaná vaša neustála prítomnosť v dielni. Je však nevyhnutné, aby ste sa nachádzali v priestoroch dielne v momente, keď budeme spoločne s vami nastavovať a spúšťať tlač. Rovnako je potrebné, aby ste boli prítomní pri ukončení tlače, kedy dochádza k vyňatiu modelu.

Časť služieb Creative point – konkrétne formy skupinového poradenstva je možné čerpať jednorazovo. V prípade individuálneho poradenstva môže klient využívať služby opakovane v presne vymedzenom rozsahu (25 hod., 60 hod.) Ak potrebujete poradiť pri výbere vhodného poradenstva neváhajte kontaktovať zamestnancov Creative Pointu.