Národný projekt NPC v regiónoch

Ste len krok pred založením vlastného biznisu?

Ak práve uvažujete nad rozbehnutím podnikania, ale máte množstvo otázok z právnej, marketingovej či finančnej oblasti, tento program je určený presne pre vás. V akceleračnom programe máte na výber z niekoľkých zaujímavých bezplatných služieb. Pomocou skupinových, individuálnych poradenstiev či napríklad Letnej školy získate zručnosti, ktoré sú nevyhnutné k úspešnému naštartovaniu biznisu.  

Naším cieľom je poskytnúť vám komplexnú, ucelenú a bezplatnú podporu v tom najkritickejšom bode – pred začiatkom podnikania. Chceme, aby ste sa vedeli lepšie zorientovať v množstve zákonných povinností a dostali odpovede na témy, ktoré vás trápia.

Cieľom programu je vytvoriť priestor na kreovanie nových podnikateľských nápadov, ako aj celkovo zatraktívniť podnikanie na Slovensku.


Kto sa môže zapojiť?

Akceleračný program je určený pre záujemcov o podnikanie zo širokej verejnosti. Zapojiť sa môžu len fyzické osoby – nepodnikatelia, ktorí majú trvalý pobyt v niektorom zo siedmich samosprávnych krajov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK).

Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území niektorého samosprávneho kraja okrem BSK. Druhú skupinu výnimiek tvoria študenti, ktorí majú trvalý pobyt v BSK, no preukážu sa platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít, vysokých či stredných škôl v jednom zo 7 samosprávnych krajov (okrem BSK).

Do programu sa môžu zapojiť iba registrovaní a overení klienti NPC, ktorí súčasne spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC v regiónoch.


Ako na to?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa zaregistrovať online. Možná je aj osobná registrácia v priestoroch Front Officov v Trnave, v Nitre, v Trenčíne, v Žiline, v Košiciach, Prešove a v Banskej Bystrici. Naši zamestnanci priamo na mieste overia vaše údaje a pridelia vám unikátny identifikačný kód, ktorým sa ako klient NPC prihlásite do služby.


Služby Akceleračného programu

Služby Akceleračného programu sú zostavené tak, aby si v nich každý budúci podnikateľ našiel niečo pre seba. Či už máte záujem o konzultácie v skupinách, individuálne poradenstvo, alebo o prácu na podnikateľskom nápade v coworkingovom centre, všetky uvedené služby sú tu pre vás. Po absolvovaní ktorejkoľvek služby vám okrem užitočných rád a inšpirácie nebude chýbať motivácia pre vstup do podnikania. Služby Akceleračného programu vám pomôžu spoznať nových ľudí, z ktorých sa časom môžu stať vaši obchodní partneri.

Vyriešte svoj problém s odborníkom

Neviete si dať rady s konkrétnou témou, ktorá súvisí s vaším podnikaním? Potrebujete niekoho, kto by vás usmernil a pomohol by vám nájsť správne riešenie? Využite pomoc skúseného lektora formou konzultácií, koučingu a pod. Máte možnosť vytvoriť si podnikateľský plán, marketingovú stratégiu či získať chýbajúce informácie pri zakladaní podnikania s fundovaným odborníkom na danú tému.  

Jeden oprávnený klient NPC môže využiť maximálne 10 hodín individuálnych konzultácií.

Ako sa prihlásiť?

Najskôr sa musíte zaregistrovať online. Sledujte aktuálne výzvy na našom webe. Keď bude výzva otvorená, prihlásite sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali po registrácii. Manažér Akceleračného programu následne vyhodnotí vašu žiadosť. V prípade, že splníte všetky podmienky služby, zabezpečí vám stretnutie s odborníkom.

Priučte sa základom podnikania za 5 dní

Nie ste si istí, či viete, čo všetko vás čaká pri rozbiehaní vlastného biznisu? Skupinové modulové poradenstvo vám ponúkne 20 hodín výučby, kde preberiete spektrum viacerých tematických odborných okruhov. Cyklus je rozdelený do 5 pracovných dní. Každý deň je zameraný na inú tému, čím získate komplexnejší prehľad na danú problematiku.

Čo to pre vás znamená? Naučíte sa praktické kroky, ktoré vedú k založeniu podnikania, získate prehľad zo základov manažmentu, marketingu, dozviete sa ako a kde získať štartovací kapitál, aj ako zostaviť základný podnikateľský plán. Informácie o programe cyklu nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Skupinové modulové poradenstvo sa koná priebežne počas celého obdobia realizácie NP NPC v regiónoch. Kapacita 1 skupinového modulového poradenstva je 20 registrovaných oprávnených klientov NPC v regiónoch.

Ako sa prihlásiť?

Najskôr je potrebné sa zaregistrovať. Sledujte aktuálne výzvy na našom webe. Keď bude výzva otvorená, prihlásite sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali po registrácii. Manažér Akceleračného programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu.

Letné intenzívne vzdelávanie

Chcete sa hlbšie ponoriť do konkrétnej oblasti? Využite možnosť navštíviť 25-hodinový intenzívny cyklus Letnej školy rozdelený do piatich po sebe idúcich pracovných dní. Na rozdiel od skupinového modulového poradenstva je Letná škola orientovaná najednu vopred vybranú oblasť, ktoré v sebe zahŕňa viac tém z rôznych odborov. Počas týchto 5 letných pracovných dní budete pracovať v uzavretých skupinách pod dohľadom skúsených lektorov NPC z interného a externého prostredia. 

Informácie o téme najbližšej Letnej školy nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Ako sa prihlásiť?

Prvým krokom je vaša registrácia. Sledujte aktuálne výzvy na našom webe. Keď bude výzva otvorená, prihlásite sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali po registrácii. Manažér Akceleračného programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu.

Množstvo informácií a inšpirácie v krátkom čase

Na skupinovom poradenstve sa dozviete odpovede na mnohé otázky, ktoré súvisia so začiatkami podnikania. Odborníci vás prevedú krokmi, ktoré sú potrebné k založeniu podnikania, získate prehľad zo základov manažmentu, marketingu a iných kľúčových oblastí.

Celkovo je skupinové poradenstvo zamerané na stimuláciu podnikateľských ambícií, posilnenie dôvery spoločnosti v prospešnosť podnikania a prezentovanie úspešných príkladov podnikateľskej praxe. 

Podľa zamerania skupinové poradenstvo tvoria:

  • informačné a popularizačné aktivity, medzi ktoré patria motivačné aktivity a podpora sieťovania:  
Motivačné aktivity

Práve pri štarte podnikania je motivácia dôležitým faktorom. V tomto období môžu ľahko nastať nečakané situácie, ktoré vďaka hnaciemu motoru zvládnete ľahšie. Motivačné aktivity vám prinesú príklady z praxe podnikateľov, ktorí si vytvorili úspešný biznis. Podelia sa s vami o ich skúsenosti, vízie a ciele. Nenechajte si ujsť podnetné diskusie v trvaní 2 hodín, ktoré sú poskytované videokonferenčným systémom pre 7 regionálnych centier súčasne.

Podpora sieťovania

3-hodinové aktivity na podporu sieťovania sú vhodné pre každého, kto má záujem získať kontakty pre svoje budúce podnikateľské aktivity. Ak hľadáte „parťáka“ na rozbehnutie spoločného biznisu – je veľká šanca, že ho stretnete práve prostredníctvom nášho networkingu. Počas individuálnych stretnutí budete môcť identifikovať zaujímavé osobné kontakty, ktoré môžete ďalej rozvíjať. Spoznajte ľudí s podobnými podnikateľskými víziami a budujte si spoločné ciele. 

  • jednorazové odborné poradenstvo, ktoré je poskytované vo forme 3 hodinových seminárov či workshopov:
Semináre a workshopy

Strávte užitočné tri hodiny na workshope na tému, ktorá vás zaujíma. V rámci našich jednorazových seminárov a workshopov získate dôležité informácie i odpovede na otázky z rôznych oblastí týkajúcich sa podnikania. Či už ide o marketing, financie, manažment, alebo špeciálne tematické workshopy, každý záujemca o podnikanie si u nás nájde to „svoje“. 

Majte prehľad o tom, čo plánujeme

Oprávnených klientov NPC čakajú v priebehu celého roka stretnutia pod vedením skúsených expertov z rôznych oblastí podnikania. Chceme, aby vám nič neuniklo, a tak si plánované udalosti môžete pozrieť v našom kalendári.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali po registrácii.

Získajte inšpiráciu v Coworkingu až na 4 mesiace

Inšpiráciu občas treba hľadať zvonka – napríklad zmenou pracovného prostredia. Nakopnite sa k lepším výkonom v príjemných priestoroch Coworkingu, kde je pre vás pripravených až 10 pracovných miest. Ako účastník Coworkingu budete mať k dispozícii svoj vlastný pracovný stôl, uzamykateľnú skrinku, no môžete využívať aj spoločné multifunkčné zariadenia a wifi pripojenie. Nielenže vybočíte zo zabehnutého stereotypu, ale získate aj možnosť neworkingu s ostatnými účastníkmi – budúcimi podnikateľmi.

Zmluvné členstvo v Coworkingu možete získať až na 4 mesiace s prístupom 24 hodín denne. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa do Coworking AP nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Ako sa prihlásiť? 

Najskôr je potrebné sa zaregistrovať. Sledujte aktuálne výzvy na našom webe. Keď bude výzva otvorená, prihlásite sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali po registrácii. Manažér Akceleračného programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu.

Pracovné miesto, balík služieb a pravidelná spätná väzba

Dvojfázový vzdelávací cyklus – tzv. Akcelerátor, je určený pre oprávnených klientov NPC, ktorí majú vážny záujem začať podnikať. V Akcelerátori budú mať k dispozícii vlastné pracovné miesto a vymedzený rozsah poskytovaných odborných činností. S vybranými klientmi, ktoré získajú v Akcelerátore členstvo, bude podpísaná Zmluva o poskytnutí služieb na maximálne 4 mesiace. Účastníkom dáva hodnotiaca komisia priebežne spätnú väzbu. V závere každého cyklu určí jedného víťaza.

Účastník akcelerátora získa: 

1) Pracovné miesto v modernom Coworkingu s možnosťou využívať pracovný stôl, uzamykateľnú skrinku, spoločné multifunkčné zariadenia a wifi pripojenie.

2) Možnosť využívať stanovený rozsah a typ služieb, ktoré mu pomôžu lepšie zrealizovať podnikateľský plán v rámci jedného cyklu Akcelerátora. 

Ide o:
• Individuálne odborné poradenstvo: v rozsahu 10 hodín.
• Individuálne dlhodobé poradenstvo: v rozsahu 30 hodín.
• Networking (podpora sieťovania) pre účastníkov Akcelerátora: v rozsahu 2 x 3 hodiny.
• Vzdelávacie podujatia – seminár/workshop pre účastníkov Akcelerátora: v rozsahu 11 x 3 hodiny.
• Motivačné podujatia pre účastníkov Akcelerátora: v rozsahu 3 x 2 hodiny, realizované  videokonferenčným spôsobom.
 

3) Pravidelné hodnotenia, ktoré mu pomôžu určiť si podnikateľské ciele na najbližšie obdobie.

Ako sa prihlásiť?

Najskôr je nevyhnutné sa zaregistrovať. Keď bude na našom webe zverejnená výzva, prihlásite sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali po registrácii. Manažér Akceleračného programu následne vyhodnotí vašu žiadosť. V prípade, že splní formálne kritériá, budete pozvaný na osobný pohovor pred výberovú komisiu. Zmluvné členstvo v Akcelerátore môžete získať na 4 mesiace.

Roadshow pre stredné a vysoké školy

Študenti majú veľa dobrých nápadov, ktoré sa vedia ujať na pracovnom trhu. Práve preto im v rámci Roadshow chceme prezentovať možnosti využívania služieb tohto národného projektu.

Roadshow pre stredné a vysoké školy sa realizuje v dvoch variantoch podľa predchádzajúcej dohody manažéra akceleračného programu a strednej alebo vysokej školy, a to:

  • výjazdom zástupcov NPC na školy s trvaním 3 hodiny,
  • organizáciou školských exkurzií do NPC s trvaním 3 hodiny.

V prípade záujmu o Roadshow môžu stredné a vysoké školy kontaktovať manažéra akceleračného programu a dohodnúť si individuálny termín.

Často sa nás pýtate

Fyzické osoby – nepodnikatelia, ktoré patria k znevýhodneným skupinám obyvateľstva, sú oprávnenou cieľovou skupinou Akceleračného programu.

Znevýhodnené skupiny obyvateľstva sú marginalizované, na okraj spoločnosti vytláčané skupiny ľudí, často vystavené sociálnej a kultúrnej izolácii a rôznym formám diskriminácie. Väčšinou sa ocitajú bez prístupu k informáciám, k trhu práce, vzdelaniu a kultúre a bez celkovej účasti v procese rozhodovania o spoločenských procesoch.

V najširšom slova zmysle sem patria zdravotne postihnutí občania, rómske komunity žijúce v osadách alebo na mestskej periférii, deti a mládež, starší ľudia, azylanti, bezdomovci, nezamestnaní, štátni príslušníci tretích krajín a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením atď. Tieto skupiny sú často odkázané na pomoc a dobrú vôľu štátu. Ide v podstate o tých najviac ohrozených a najbezbrannejších. Špeciálnym prípadom znevýhodnených skupín sú niektoré skupiny žien, napríklad ženy na/ po materskej a rodičovskej dovolenke.

Áno. Naše služby sú určené pre fyzické osoby – nepodnikateľov*, z radov širokej verejnosti. Či už ste študent, absolvent, žena na/po materskej a rodičovskej dovolenke, zamestnanec, nezamestnaný, senior alebo štátny príslušník tretej krajiny a máte chuť a motiváciu osvojiť si základné podnikateľské zručnosti a začať podnikať, tak sú služby Akceleračného programu určené práve pre vás.

Nezabudnite však na splnenie podmienky územnej oprávnenosti t.j. trvalý pobyt na území Bratislavského samosprávneho kraja.

*za nepodnikateľa sa považuje osoba, ktorá...

Služby Akceleračného programu sú určené výlučne pre nepodnikateľov. 

Definícia nepodnikateľa: *za nepodnikateľa sa považuje osoba, ktorá........

Ako podnikateľ však môžete čerpať zaujímavé služby, ponúkané v rámci Rastového programu.

Časť našich služieb si môžete vopred vyhľadať a pozrieť v rámci zverejneného kalendára. Podmienkou čerpania každej služby je úvodná registrácia, kde vám bude ako klientovi NPC pridelený identifikačný kód. S týmto kódom je následne možné vykonať prihlasovanie na zverejnené udalosti, určené pre nepodnikateľov.

Všetky služby Akceleračného programu sú bezplatné. Poskytujú sa v rámci realizácie Národného projektu NPC II – BA kraj, a to prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. 

Služby Akceleračného programu sú navrhnuté tak, aby si vedel každý záujemca vybrať to, čo mu najviac vyhovuje. Vzhľadom k tomu, že naším cieľom je poskytnúť služby čo najväčšiemu počtu klientov, rozsah využívania vybraných služieb je v niektorých prípadoch obmedzený. Viac informácií môžete získať tu (odkaz na záložku Služby Akceleračného programu).

Každý, kto si plánuje založiť vlastný biznis sa na začiatku stretáva s rôznymi otázkami. Na mnohé z nich, dostanete odpoveď aj v rámci skupinového poradenstva, v rámci ktorého dozviete základné kroky k založeniu podnikania, získate prehľad zo základov manažmentu, marketingu a iných tematických oblastí.

Ak si však stále neviete dať rady s nejakou špecifickou otázkou či problémom, odborné poradenstvo formou individuálnych konzultácií je pre vás správnou voľbou. Naši skúsení odborní spolupracovníci poskytujú odborné poradenstvo, zamerané predovšetkým na poskytovanie komplexných informácií pri zakladaní podnikania, na odovzdávanie teoretických aj praktických znalostí, ako aj pomoc s otázkami pri vytváraní podnikateľského plánu.

Akcelerátor je 4-mesačný intenzívny cyklus pre vybraných nadšencov, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Jeho cieľom je prostredníctvom individuálneho prístupu pomôcť účastníkom s vytvorením reálneho biznis plánu a uľahčiť im tak proces vstupu do podnikania. Akcelerátor má dve fázy, pričom na konci celého cyklu jeho účastníci odprezentujú svoje podnikateľské nápady, na ktorých pracovali počas posledných 4 mesiacov.

Nemáte nápad, s ktorým by ste chceli začať podnikať? Nevadí. Ukážte nám svoje odhodlanie a motiváciu prejsť na ďalší level. 

Celá služba je nabitá množstvom aktivít, ktoré vám pomôžu „akcelerovať“ váš podnikateľský nápad. Pracujte na svojich nápadoch a rozvíjajte svoj potenciál najmä vďaka odborným konzultáciám, individuálnemu poradenstvu, odborným a motivačným prednáškam a mnohým ďalším bonusovým aktivitám. K dispozícii máte svoje pracovné miesto v modernom coworkingu v centre mesta, a zároveň máte možnosť využívať služby tvorivej dielne Creative Point. Pridanou hodnotou je aj rýchla spätná väzba na vaše podnikateľské nápady.

Neseďte doma alebo v kaviarni, ale príďte sa inšpirovať do nášho Coworkingu. Ak potrebujete priestor, kde môžete „zamakať“ na svojich nápadoch, nechať sa inšpirovať, zúčastniť sa kvalitných podujatí, je to miesto pre vás. Opustite stereotyp svojej domácej kancelárie a príďte pracovať na svojom podnikateľskom nápade k nám. V takomto inšpiratívnom pracovnom priestore máte možnosť nadviazať nové pracovné kontakty a založiť spoločné projekty.

Áno. Študenti s trvalým bydliskom mimo územia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území BSK majú výnimku v rámci podmienky územnej oprávnenosti, vzťahujúcej sa vylúčene na toto územie.

Akceleračný program tvoria výlučne nefinančné podporné služby, s cieľom pripraviť klienta na vstup do podnikania.