Národný projekt NPC II – Bratislavský samosprávny kraj

Chcete sa ako začínajúci podnikateľ rozvíjať a rozbehnúť svoj biznis?

Inkubačný program poskytuje komplexné služby, ktorých cieľom je podporiť začínajúce mikro, malé a stredné podniky a zvýšiť ich mieru prežitia v prvých kritických rokoch podnikania. Podnikateľ musí počas úvodných fáz rozvíjania podniku čeliť množstvu nových povinností a prekážok, ktoré v prípade neskorého alebo nesprávneho riešenia môžu byť pre MSP v rannom štádiu podnikania likvidačné. Účelom Inkubačného programu je toto riziko a mieru zániku začínajúceho podniku znížiť, pomôcť podnikateľovi v rozvíjaní a posilňovaní jeho zručností, tak aby zvýšil svoju konkurencieschopnosť a dokázal vytvárať aj nové pracovné miesta.

Podnikatelia si môžu v rámci programu vybrať medzi dvomi formami členstva – fyzickým alebo virtuálnym, ktoré sa odlišujú možnosťou využívať dva základné typy priestorov pre vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti – fyzické priestory a priestory virtuálne.  Maximálna dĺžka členstva v Inkubačnom programe sú tri roky.


Kto sa môže zapojiť ?

Do Inkubačného programu sa môžu zapojiť mikro, malé a stredné podniky, ktoré sú registrovaným a overeným klientom NPC a súčasne spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC II – BA kraj, tzn. majú v čase podania žiadosti o členstvo maximálne 3 roky od registrácie napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, alebo iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie, sídlia na území Bratislavského samosprávneho kraja a spĺňajú definíciu malého a stredného podniku (MSP).

Zaregistrovať sa môžete online TU alebo osobne v rámci klientskeho centra Front Office, kde naši profesionálne vyškolení zamestnanci zároveň overia Vaše údaje. V rámci registrácie Vám bude pridelený identifikačný kód, prostredníctvom ktorého sa ako klient NPC môžete prihlásiť do služby.  

Podmienky poskytovania konkrétnych služieb a bližšie informácie nájdete uvedené v rámci nasledujúcej sekcie Služby Inkubačného programu a vo výzvach zverejňovaných v rámci aktualít.

Služby Inkubačného programu

Získajte kancelárske priestory v biznis centre až na 3 roky bezplatne

Podnikateľ v rámci fyzického členstva bude využívať časť fyzických priestorov podnikateľského inkubátora v Národnom podnikateľskom centre v Bratislave.

V rámci inkubátora je k dispozícii pre klientov NPC až 40 pracovných miest, 5 zasadacích miestností a jedno zvukovo-obrazové štúdio so základným vybavením, umožňujúcim tvorbu vlastných audiovizuálnych prezentácií. 

Služby Inkubačného programu môžu za jedno MSP využívať dvaja jeho zástupcovia identifikovaní v zmluve o členstve v Inkubačnom programe. Okrem pracovného miesta budú mať podnikatelia k dispozícii internet, kopírku a telefón s vnútornou linkou. Priestory inkubátora môžu pritom využívať v rámci členstva nepretržite.
 

Balík služieb pre efektívne a úspešné podnikanie

Okrem využívania fyzického priestoru inkubátora, majú podnikatelia v rámci členstva automaticky nárok na využitie týchto služieb:

  • Individuálne dlhodobé poradenstvo

Individuálne dlhodobé konzultácie môže inkubovaný podnikateľ čerpať počas prvého roka členstva v rozsahu 60 hodín. Cieľom poradenstva je znižovať riziká vzniku problémov v podnikaní aj prostredníctvom odovzdávania skúseností odborných spolupracovníkov Národného podnikateľského centra z radov skúsených podnikateľov, odborníkov a expertov.

  • Individuálne odborné poradenstvo

Inkubovaný podnikateľ môže počas celého pobytu v inkubátore požiadať o individuálne konzultácie z oblastí, ktoré sa najčastejšie spájajú s podnikaním a súvisia s jeho individuálnymi potrebami. Pomoc odborného konzultanta pritom môže využiť v priebehu polroka maximálne v rozsahu 24 hodín

  • Networkingové vzdelávacie podujatia

Cieľom vzdelávacích podujatí, ktoré sú v rozsahu 2 - 4 hodiny, je vytvoriť pre začínajúce mikro, malé a stredné podniky možnosť nadviazať kontakty na vytvorenie potenciálnych odberateľsko-dodávateľských vzťahov, budúcich obchodných partnerov alebo investorov a taktiež vzdelávať sa v danej podnikateľskej zručnosti. V rámci úvodného stretnutia Netcamp si inkubovaný podnikateľ vyberie mentora, s ktorým sa počas nasledujúceho roka bude pravidelne pracovne stretávať a absolvuje tiež viaceré tematické networkingové vzdelávacie podujatia ako napr. Ako uspieť pred investorom, Business matching, Biz to biz networking, Úspešní radia ako na to - storytelling a pod.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom Vášho identifikačného kódu. Manažér Inkubačného programu Vás bude kontaktovať, vyhodnotí Vašu žiadosť a poskytne Vám spätnú väzbu. V prípade, že Vaša žiadosť splní formálne kritériá, budete pozvaný na osobný pohovor pred výberovou komisiou. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa do podnikateľského inkubátora nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Získajte virtuálne členstvo v inkubátore až na 3 roky bezplatne

Virtuálny inkubátor predstavuje alternatívne riešenie pre podnikateľov, ktorí nepotrebujú fyzické priestorové riešenie počas svojho inkubovania, ale chceli by využívať ponúkané služby online. Toto členstvo zahŕňa využívanie spoločného dátového priestoru a možnosť čerpať ďalšie doplnkové virtuálne služby. Tieto služby môžu za jedno MSP využívať dvaja jeho zástupcovia identifikovaní v zmluve o členstve v Inkubačnom programe. 

Balík služieb pre efektívne a úspešné podnikanie

Okrem využívania vyššie spomenutých služieb inkubátora, podnikatelia majú v rámci členstva automaticky nárok aj na poradenské a vzdelávacie služby:
  • Individuálne dlhodobé poradenstvo
Individuálne dlhodobé konzultácie môže inkubovaný podnikateľ čerpať počas prvého roka členstva v rozsahu 60 hodín. Cieľom poradenstva je znižovať riziká vzniku problémov v podnikaní aj prostredníctvom odovzdávania skúseností odborných spolupracovníkov Národného podnikateľského centra z radov skúsených podnikateľov, odborníkov a expertov.
  • Individuálne odborné poradenstvo
Inkubovaný podnikateľ môže počas celého pobytu v inkubátore požiadať o individuálne konzultácie z oblastí, ktoré sa najčastejšie spájajú s podnikaním a súvisia s jeho individuálnymi potrebami. Pomoc odborného konzultanta pritom môže využiť v priebehu polroka maximálne v rozsahu 24 hodín. 
  • Networkingové vzdelávacie podujatia
Cieľom vzdelávacích podujatí, ktoré sú v rozsahu 2 - 4 hodiny, je vytvoriť pre začínajúce mikro, malé a stredné podniky možnosť nadviazať kontakty na vytvorenie potenciálnych odberateľsko-dodávateľských vzťahov, budúcich obchodných partnerov alebo investorov a taktiež vzdelávať sa v danej podnikateľskej zručnosti. V rámci úvodného stretnutia Netcamp si inkubovaný podnikateľ vyberie mentora, s ktorým sa počas nasledujúceho roka bude pravidelne pracovne stretávať a absolvuje tiež viaceré tematické networkingové vzdelávacie podujatia ako napr. Ako uspieť pred investorom, Business matching, Biz to biz networking, Úspešní radia ako na to - storytelling a pod.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom Vášho identifikačného kódu. Manažér Inkubačného programu Vás bude kontaktovať, vyhodnotí Vašu žiadosť a poskytne Vám spätnú väzbu. V prípade, že Vaša žiadosť splní formálne kritériá, budete pozvaný na osobný pohovor pred výberovou komisiou. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa do podnikateľského inkubátora nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Máte záujem o viac virtuálnych služieb?

V budúcnosti plánujeme poskytovať viacero služieb virtuálnou formou. Ak vám práve tento spôsob čerpania podporných služieb vyhovuje, neváhajte sa obrátiť pre viac informácií na manažéra programu.
Aktuálne výzvy 

Momentálne nie sú zverejnené výzvy.