Národný projekt NPC II – Bratislavský samosprávny kraj

Rozmýšľate nad vlastným podnikaním?

Akceleračný program obsahuje široké spektrum služieb pre všetkých, ktorí uvažujú nad začiatkom podnikania. Našim cieľom je rozvíjanie a posilňovanie základných zručností, ktoré sú potrebné na úspešné spustenie biznisu. 

Chceme záujemcov o podnikanie motivovať, podporiť k tvorbe nových podnikateľských nápadov a hľadať možnosti ich realizácie i komercionalizácie. Záleží nám na tom, aby ste sa posunuli z roviny želaní do prijatia reálnych krokov, ktoré vás posunú do podnikateľskej praxe. 

Staňte sa klientom NPC a získajte tak prístup k bezodplatným službám, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v zatiaľ neprebádaných témach podnikania. Prostredníctvom Akceleračného programu si osvojíte nielen praktické poznatky, ale získate profesionálnu spätnú väzbu, rady a odvahu začať svoju kariéru v podnikaní.


Kto sa môže zapojiť?

Akceleračný program je určený pre záujemcov o podnikanie z radov širokej verejnosti. Zapojiť sa môžu zapojiť len fyzické osoby – nepodnikatelia, s trvalým pobytom na území Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK), ktorí majú chuť začať podnikať.

Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. Takíto študenti však nebudú môcť zároveň využívať služby Národných podnikateľských centier v iných krajoch Slovenska, poskytované v rámci komplementárneho národného projektu NPC v regiónoch.

Naše služby môžu čerpať všetci zamestnanci, študenti či absolventi škôl. Vítaní sú tiež príslušníci znevýhodnených skupín obyvateľstva.


Služby v rámci programu môžu čerpať len registrovaní a overení klienti NPC, ktorí súčasne spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC II – BA kraj.

Zaregistrovať sa môžete vyplnením online formulára alebo osobne v rámci klientskeho centra Front Office, za pomoci našich profesionálne vyškolených zamestnancov. Tí zároveň na mieste overia vaše údaje. V rámci registrácie vám bude pridelený identifikačný kód, prostredníctvom ktorého sa ako klient NPC budete môcť prihlásiť do služby.  

Pri čerpaní vybraných služieb je potrebné splniť aj špecifické podmienky Akceleračného programu, ktoré sú zverejnené v rámci informácií o konkrétnych službách v nasledujúcej sekcii tejto stránky – Služby Akceleračného programu. Podmienky budú zároveň uvedené vo výzvach, zverejňovaných v rámci aktualít.
 


Služby Akceleračného programu

Naše služby sú zamerané najmä na budovanie a rozvoj základných podnikateľských zručností, získavanie teoretických i praktických znalostí vo vybraných oblastiach, spájanie ľudí s rovnakými záujmami a nadväzovanie budúcich obchodných spoluprác. Prostredníctvom nich chceme tiež zvyšovať motiváciu pre vstup do podnikania a presadzovať podnikanie ako preferovanú kariérnu voľbu. Nastavili sme ich tak, aby si každý budúci podnikateľ vedel vybrať podľa svojich aktuálnych potrieb. 

Činnosti a služby Akceleračného programu sú v plnej miere poskytované fyzickým osobám – nepodnikateľom, záujemcom o podnikanie, t.j. poskytovanie týchto aktivít a služieb nepodlieha pravidlám zákona o štátnej pomoci. Ak vás zaujímajú ďalšie otázky súvisiace s programom alebo potrebujete poradiť pri výbere služieb, môžete sa obrátiť na ktoréhokoľvek manažéra Akceleračného programu TU

 

Pripravte sa individuálne s odborníkom na začiatok podnikania

Uvažujete nad podnikaním a napadá vám v tejto súvislosti množstvo špecifických otázok? Odborné poradenstvo formou individuálnych konzultácií je zamerané predovšetkým na poskytovanie informácií pri zakladaní podnikania, na získavanie teoretických aj praktických znalostí, alebo pomoc s otázkami pri vytváraní podnikateľského plánu. 

Skúsení odborní spolupracovníci NPC poskytujú toto odborné poradenstvo v rozsahu maximálne 10 hodín na individuálnej bázea to vo forme odborných konzultácií, lektoringu, koučingu a pod.

Ako sa prihlásiť?

Sledujte aktuálne výzvy na tejto stránke, prípadne v aktualitách národného projektu a prihláste sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér Akceleračného programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. V prípade akceptácie žiadosti naplánuje pre vás relevantného odborníka a sprostredkuje s ním stretnutie.

Poradenstvo v skupine na vybrané podnikateľské témy

Skupinové modulové poradenstvo predstavuje formu poradenských služieb pre záujemcov o podnikanie, ktoré sa konajú v rámci uzavretých skupín. Oprávnených klientov Národného podnikateľského centra v Bratislave čaká 25 hodinový cyklus rozdelený do piatich pracovných dní, ktorý bude zostavený z rôznych tematických okruhov.

Ako účastník modulového poradenstva sa naučíte praktické kroky, ktoré vedú k založeniu podnikania, získate prehľad zo základov manažmentu, marketingu, dozviete sa ako a kde získať štartovací kapitál, aj ako zostaviť základný podnikateľský plán. Informácie o programe cyklu nájdete vždy v aktuálnej výzve.
 

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér Akceleračného programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu.

Leto v znamení jednej podnikateľskej témy

Chcete sa hlbšie zdokonaliť v konkrétnej oblasti? Letná škola bude pre vás ako stvorená. Predstavuje formu poradenských služieb pre záujemcov o podnikanie, ktoré sa konajú na skupinovej báze v rámci uzavretých skupín. 

Oprávnených klientov Národného podnikateľského centra v Bratislave čaká počas letných mesiacov 25 hodinový intenzívny cyklus, pokrývajúci vždy jednu vybranú tému z oblasti podnikania. Cyklus je rozdelený do piatich, po sebe idúcich pracovných dní. 

Informácie o téme najbližšej Letnej školy nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali po registrácii. Manažér Akceleračného programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu.

Aktuálne výzvy

Momentálne nie sú zverejnené výzvy.

Maximum informácií a inšpirácie v krátkom čase

V rámci skupinového poradenstva, môžete získať odpovede na mnohé otázky, týkajúce sa začiatkov podnikania. Dozviete sa základné kroky k založeniu podnikania, získate prehľad zo základov manažmentu, marketingu a iných tematických oblastí.

Celkovo je skupinové poradenstvo zamerané na stimuláciu podnikateľských ambícií, posilnenie dôvery spoločnosti v prospešnosť podnikania a prezentovanie úspešných príkladov podnikateľskej praxe. 

Podľa zamerania skupinové poradenstvo tvoria:
 
• informačné a popularizačné aktivity, ktoré tvoria 3 hodinové motivačné aktivity a podpora sieťovania

Motivačné aktivity

Motivácia je dôležitým faktorom pri príprave na úspešné podnikanie. Kľúčovú úlohu zohráva najmä v začiatkoch, kedy môžu nastať nečakané situácie, alebo nesplnenie očakávaní. V rámci motivačných aktivít sa dozviete príklady z praxe podnikateľov, ktorý si vybudovali úspešný biznis, získate cenné rady a inšpiráciu. Radi sa s vami podelia o vlastné skúsenosti, povedia vám o svojich cieľoch a víziách, ktoré boli ich silnou vnútornou motiváciou. Ak uvažujete nad podnikaním, ako kariérnou voľbou nenechajte si ujsť aktivity, ktoré pre vás budú zdrojom rovnako dôležitej vonkajšej motivácie. 

Podpora sieťovania

Aktivity na podporu sieťovania sú vhodné pre každého, kto má záujem získať kontakty pre svoje budúce podnikateľské aktivity. Ak hľadáte "parťáka" na rozbehnutie spoločného biznisu – je veľká šanca, že ho stretnete práve prostredníctvom nášho networkingu. Počas individuálnych stretnutí budete môcť identifikovať zaujímavé osobné kontakty, ktoré môžete ďalej rozvíjať. Spoznajte ľudí s podobnými podnikateľskými víziami a budujte si spoločné ciele. 

• jednorazové odborné poradenstvo, poskytované vo forme 2 hodinových seminárov či workshopov

Semináre a workshopy

Strávte užitočné dve hodiny so zaujímavým lektorom na tému, ktorá vás zaujíma. V rámci našich jednorázových seminárov a workshopov získate dôležité informácie i odpovede na otázky z rôznych oblastí, týkajúcich sa podnikania. Či už ide o marketing, financie, manažment alebo špeciálne tematické workshopy, každý záujemca o podnikanie si i nás nájde to "svoje". 

Čo plánujeme a ako sa prihlásiť?

Oprávnených klientov NPC čakajú v priebehu celého roka stretnutia pod vedením skúsených expertov z rôznych oblastí podnikania. Chceme aby vám nič neuniklo a tak si plánované udalosti môžete pozrieť v aktualitách v časti Podujatia, kde sa môžete zároveň prihlásiť na konkrétne podujatie prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie.

Získajte inšpiratívny pracovný priestor v centre mesta až na 4 mesiace

Teraz už nemusíte pracovať doma, či v kaviarni. V rámci služby Coworking AP môžu vybraní oprávnení klienti NPC pracovať na svojom podnikateľskom nápade a nadväzovať nové kontakty so zámerom začať podnikať v zdieľaných kancelárskych priestoroch v centre mesta. Pripravených je 40 pracovných miest s možnosťou využitia pracovného stola, uzamykateľnej skrinky, spoločného multifunkčného zariadenia a wifi pripojenia.

Opustite stereotyp svojej domácej kancelárie a príďte pracovať na svojom podnikateľskom nápade k nám. V inšpiratívnom pracovnom priestore máte možnosť nadviazať nové pracovné kontakty a založiť spoločné projekty.

Zmluvné členstvo v Coworkingu možete získať až na 4 mesiace s prístupom 24 hodín denne. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa do Coworking AP nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali po registrácii. Manažér Akceleračného programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. 

Získajte balík služieb a vlastný priestor v atraktívnom biznis centre

Oprávnení klienti NPC sa môžu zúčastniť uzavretého intenzívneho cyklu – tzv. Akcelerátora. Táto služba je určená pre vybraných nadšencov, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Cieľom Akcelerátora je prostredníctvom individuálneho prístupu pomôcť účastníkom s vytvorením reálneho biznis plánu a uľahčiť im tak proces vstupu do podnikania. Pridanou hodnotou je aj rýchla spätná väzba na podnikateľské nápady.

Účastník akcelerátora získa:

1) Pracovné miesto v modernom Coworkingu s možnosťou využívať pracovný stôl, uzamykateľnú skrinku, spoločné multifunkčné zariadenia a wifi pripojenie

2) Možnosť využívať stanovený rozsah a typ služieb, potrebných pre lepšiu realizáciu vlastného podnikateľského plánu v rámci jedného cyklu Akcelerátora. 

Ide o:
• Individuálne odborné poradenstvo : v rozsahu 20 hodín
• Individuálne dlhodobé poradenstvo : v rozsahu 30 hodín
• Networking (podpora sieťovania) pre účastníkov Akcelerátora : v rozsahu 5 x 3 hodiny
• Vzdelávacie podujatia pre účastníkov Akcelerátora : v rozsahu 30 x 2 hodiny
• Motivačné podujatia pre účastníkov Akcelerátora : v rozsahu 7 x 3 hodiny

3) Pravidelné hodnotenia, ktoré mu pomôžu určiť si podnikateľské ciele na najbližšie obdobie.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali po registrácii. Manažér Akceleračného programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. 

V prípade, že vaša žiadosť splní formálne kritériá, budete pozvaný na osobný pohovor pred výberovú komisiu. Zmluvné členstvo v Akcelerátore môžete získať na 4 mesiace. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa do Akcelerátora nájdete vždy v aktuálnej výzve, ktorá sa zverejňuje raz ročne.

Roadshow pre stredné a vysoké školy

Šikovní študenti môžu byť úspešní podnikatelia. My to vieme a preto sme pre nich pripravili Roadshow – aktivitu zameranú na informovanie o možnostiach využívania služieb v rámci národného projektu. Záujemcovia o podnikanie z radov študentov sa jej môžu zúčastniť na pôde školy alebo priamo Národného podnikateľského centra v Bratislave.

Roadshow pre stredné a vysoké školy sa realizujú v dvoch variantoch podľa predchádzajúcej dohody manažéra akceleračného programu a strednej alebo vysokej školy a to:

  • výjazdy zástupcov NPC na školy alebo s trvaním približne 2 hodiny

  • organizácia školských exkurzií do NPC s trvaním približne 4 hodiny

V prípade záujmu o Roadshow môžu stredné a vysoké školy kontaktovať manažéra akceleračného programu a dohodnúť si individuálny termín. 

Kontakty na programových manažérov nájdete TU.

Často sa nás pýtate

Fyzické osoby – nepodnikatelia, ktoré patria k znevýhodneným skupinám obyvateľstva, sú oprávnenou cieľovou skupinou Akceleračného programu.

Znevýhodnené skupiny obyvateľstva sú marginalizované, na okraj spoločnosti vytláčané skupiny ľudí, často vystavené sociálnej a kultúrnej izolácii a rôznym formám diskriminácie. Väčšinou sa ocitajú bez prístupu k informáciám, k trhu práce, vzdelaniu a kultúre a bez celkovej účasti v procese rozhodovania o spoločenských procesoch.

V najširšom slova zmysle sem patria zdravotne postihnutí občania, rómske komunity žijúce v osadách alebo na mestskej periférii, deti a mládež, starší ľudia, azylanti, bezdomovci, nezamestnaní, štátni príslušníci tretích krajín a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením atď. Tieto skupiny sú často odkázané na pomoc a dobrú vôľu štátu. Ide v podstate o tých najviac ohrozených a najbezbrannejších. Špeciálnym prípadom znevýhodnených skupín sú niektoré skupiny žien, napríklad ženy na/ po materskej a rodičovskej dovolenke.

Áno. Naše služby sú určené pre fyzické osoby – nepodnikateľov*, z radov širokej verejnosti. Či už ste študent, absolvent, žena na/po materskej a rodičovskej dovolenke, zamestnanec, nezamestnaný, senior alebo štátny príslušník tretej krajiny a máte chuť a motiváciu osvojiť si základné podnikateľské zručnosti a začať podnikať, tak sú služby Akceleračného programu určené práve pre vás.

Nezabudnite však na splnenie podmienky územnej oprávnenosti t.j. trvalý pobyt na území Bratislavského samosprávneho kraja.

*za nepodnikateľa sa považuje osoba, ktorá...

Služby Akceleračného programu sú určené výlučne pre nepodnikateľov. 

Definícia nepodnikateľa: *za nepodnikateľa sa považuje osoba, ktorá........

Ako podnikateľ však môžete čerpať zaujímavé služby, ponúkané v rámci Rastového programu.

Časť našich služieb si môžete vopred vyhľadať a pozrieť v rámci zverejneného kalendára. Podmienkou čerpania každej služby je úvodná registrácia, kde vám bude ako klientovi NPC pridelený identifikačný kód. S týmto kódom je následne možné vykonať prihlasovanie na zverejnené udalosti, určené pre nepodnikateľov.

Všetky služby Akceleračného programu sú bezplatné. Poskytujú sa v rámci realizácie Národného projektu NPC II – BA kraj, a to prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. 

Služby Akceleračného programu sú navrhnuté tak, aby si vedel každý záujemca vybrať to, čo mu najviac vyhovuje. Vzhľadom k tomu, že naším cieľom je poskytnúť služby čo najväčšiemu počtu klientov, rozsah využívania vybraných služieb je v niektorých prípadoch obmedzený. Viac informácií môžete získať tu (odkaz na záložku Služby Akceleračného programu).

Každý, kto si plánuje založiť vlastný biznis sa na začiatku stretáva s rôznymi otázkami. Na mnohé z nich, dostanete odpoveď aj v rámci skupinového poradenstva, v rámci ktorého dozviete základné kroky k založeniu podnikania, získate prehľad zo základov manažmentu, marketingu a iných tematických oblastí.

Ak si však stále neviete dať rady s nejakou špecifickou otázkou či problémom, odborné poradenstvo formou individuálnych konzultácií je pre vás správnou voľbou. Naši skúsení odborní spolupracovníci poskytujú odborné poradenstvo, zamerané predovšetkým na poskytovanie komplexných informácií pri zakladaní podnikania, na odovzdávanie teoretických aj praktických znalostí, ako aj pomoc s otázkami pri vytváraní podnikateľského plánu.

Akcelerátor je 4-mesačný intenzívny cyklus pre vybraných nadšencov, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Jeho cieľom je prostredníctvom individuálneho prístupu pomôcť účastníkom s vytvorením reálneho biznis plánu a uľahčiť im tak proces vstupu do podnikania. Akcelerátor má dve fázy, pričom na konci celého cyklu jeho účastníci odprezentujú svoje podnikateľské nápady, na ktorých pracovali počas posledných 4 mesiacov.

Nemáte nápad, s ktorým by ste chceli začať podnikať? Nevadí. Ukážte nám svoje odhodlanie a motiváciu prejsť na ďalší level. 

Celá služba je nabitá množstvom aktivít, ktoré vám pomôžu „akcelerovať“ váš podnikateľský nápad. Pracujte na svojich nápadoch a rozvíjajte svoj potenciál najmä vďaka odborným konzultáciám, individuálnemu poradenstvu, odborným a motivačným prednáškam a mnohým ďalším bonusovým aktivitám. K dispozícii máte svoje pracovné miesto v modernom coworkingu v centre mesta, a zároveň máte možnosť využívať služby tvorivej dielne Creative Point. Pridanou hodnotou je aj rýchla spätná väzba na vaše podnikateľské nápady.

Neseďte doma alebo v kaviarni, ale príďte sa inšpirovať do nášho Coworkingu. Ak potrebujete priestor, kde môžete „zamakať“ na svojich nápadoch, nechať sa inšpirovať, zúčastniť sa kvalitných podujatí, je to miesto pre vás. Opustite stereotyp svojej domácej kancelárie a príďte pracovať na svojom podnikateľskom nápade k nám. V takomto inšpiratívnom pracovnom priestore máte možnosť nadviazať nové pracovné kontakty a založiť spoločné projekty.

Áno. Študenti s trvalým bydliskom mimo územia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území BSK majú výnimku v rámci podmienky územnej oprávnenosti, vzťahujúcej sa vylúčene na toto územie.

Akceleračný program tvoria výlučne nefinančné podporné služby, s cieľom pripraviť klienta na vstup do podnikania.