Informačné materiály - ROČNÉ

Cieľom informačných  materiálov vydávaných na ročnej báze je poskytnúť rýchly a prehľadný prístup k informáciám týkajúcich sa iniciatív na podporu podnikania malých a stredných podnikateľov, ktorý by uľahčil orientáciu v existujúcich formách podpory.
Jeho obsahom sú podrobné informácie o možnostiach podpory podnikania, napr. o štátnej pomoci, stimuloch a dotáciách, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti. Taktiež sa tieto informačné materiály zaoberajú spracovaním rôznych vybraných tém, ktoré by mohli napomôcť podnikateľským subjektom získať ďalšie užitočné poznatky.