Informačné materiály - NEPRAVIDELNÉ

V poradí ďalší informačný materiál sa zaoberá témou posledne uzákonenou právnou formou obchodnej spoločnosti – jednoduchou spoločnosťou na akcie a jej charakteristikou. Ústrednými pojmami dokumentu sú startup a jednoduchá spoločnosť na akcie.

Predmetný informačný máteriál má za úlohu poskytnúť základne informácie určené pre malé a stredné podniky v oblasti technickej normalizácie. Dokument vymedzuje pojmy týkajúce sa technických noriem, základný právny a inštitucionálny rámec, a ďalšie užitočné informácie pre vybrané subjekty.

Predmetný informačný materiál má za úlohu poskytnúť základne informácie určené pre malé a stredné podniky v oblasti využívania alternatívnych zdrojov financovania. Dokument vymedzuje alternatívne zdroje financovania, podmienky poskytnutia a ďalšie užitočné informácie pre vybrané subjekty