Informačné materiály - NEPRAVIDELNÉ

Predmetný informačný máteriál má za úlohu poskytnúť základne informácie určené pre malé a stredné podniky v oblasti technickej normalizácie. Dokument vymedzuje pojmy týkajúce sa technických noriem, základný právny a inštitucionálny rámec, a ďalšie užitočné informácie pre vybrané subjekty.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Predmetný informačný materiál má za úlohu poskytnúť základne informácie určené pre malé a stredné podniky v oblasti využívania alternatívnych zdrojov financovania. Dokument vymedzuje alternatívne zdroje financovania, podmienky poskytnutia a ďalšie užitočné informácie pre vybrané subjekty