Informačné materiály - NEPRAVIDELNÉ

Vypracovali sme pre Vás dokument obsahujúci základné informácie popisujúce formy transakcií vedúce k prevodu práv k podniku. Bližšie sa dočítate o náležitostiach zmluvy o predaji podniku a náležitostiach zmluvy o prevode obchodného podielu, spolu so zjednodušeným postupom prevodu obchodného podielu.

Ak ste sa rozhodli začať podnikať v on-line svete a umožniť tak vašim zákazníkom nakúpiť vaše produkty/služby cez internet, tento informač­ný materiál vám pomôže v tom, aby ste neopomenuli tri základné právne náležitosti vo vzťahu k vášmu zákazníkovi – obchodné a reklamačné podmienky a pravidlá pri ochrane osobných údajov.

V poradí ďalší informačný materiál sa zaoberá témou posledne uzákonenou právnou formou obchodnej spoločnosti – jednoduchou spoločnosťou na akcie a jej charakteristikou. Ústrednými pojmami dokumentu sú startup a jednoduchá spoločnosť na akcie.

Predmetný informačný máteriál má za úlohu poskytnúť základne informácie určené pre malé a stredné podniky v oblasti technickej normalizácie. Dokument vymedzuje pojmy týkajúce sa technických noriem, základný právny a inštitucionálny rámec, a ďalšie užitočné informácie pre vybrané subjekty.

Predmetný informačný materiál má za úlohu poskytnúť základne informácie určené pre malé a stredné podniky v oblasti využívania alternatívnych zdrojov financovania. Dokument vymedzuje alternatívne zdroje financovania, podmienky poskytnutia a ďalšie užitočné informácie pre vybrané subjekty