Informačné materiály - NEPRAVIDELNÉ

Predmetný informačný máteriál má za úlohu poskytnúť základne informácie určené pre malé a stredné podniky v oblasti technickej normalizácie.

Dokument vymedzuje pojmy týkajúce sa technických noriem, základný právny a inštitucionálny rámec, a ďalšie užitočné informácie pre vybrané subjekty.