Monitoring podnikateľského prostredia

Riadenie projektu

Mgr. Lucia Birasová
Hlavný manažér projektu NP Monitoring

Bratislava

Ing. Ľubomír Lisičan
Odborník na úrovni senior so zameraním dátový analytik

Regióny

Ing. Renáta Madzinová, PhD.
Regionálny odborný koordinátor pre Košický a Prešovský kraj
Mgr. Dušan Štefánik
Regionálny odborný koordinátor pre Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj
PhDr. Miroslav Řádek, PhD.
Regionálny odborný koordinátor pre Trenčiansky a Žilinský kraj