Aktuality

  • 05.12.2018

    Nové podujatie

    Národný projekt Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu "Think Small First" organizoval pre odbornú verejnosť Výročnú konferenciu s cieľom odprezentovať jeho výstupy a činnosti. V spolupráci s Fakultou manažmentu UK boli tiež predstavené výsledky prieskumu GEM za rok 2017. Prínosom pre všetkých zúčastnených boli aj informácie Centra lepšej regulácie, Združenia mladých podnikateľov Slovenska a Slovenského živnostenského zväzu. 

  • 24.10.2018

    Nová analýza

    Zverejnili sme pre Vás analýzu pod názvom Vývoj a potenciál inkluzivity podnikania znevýhodnených skupín na trhu práce v ktrorej je podrobne analyzovaný  Stav a vývoj MSP spomedzi znevýhodnených skupín obyvateľstva na Slovensku, a tiež aktívnej politiky trhu práce so zameraním na podporu vzniku MSP z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a podporu existujúcich MSP zamestnávajúcich znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Dokument nájdete TU.