FAQ

Áno, o mikropôžičku môže požiadať aj začínajúci podnikateľ bez histórie, stačí, že ste zapísaní v živnostenskom alebo obchodnom registri.

Áno, mikropôžičky v nižšom objeme poskytujeme aj bez zabezpečenia majetkom len na osobné ručenie.

Úroková sadzba sa stanovuje pre každého podnikateľa individuálne, pri začínajúcich podnikateľoch je úroková sadzba min. 4% p.a.

Mikropôžička je úročená úrokovou sadzbou, ktorej výška závisí od ratingu podnikateľa. Rating ovplyvňuje kvalita podnikateľského zámeru, efektívnosť projektu, platobná disciplína podnikateľa v predchádzajúcich úverových vzťahoch ako aj ponúkané zabezpečenie.

Proces schvaľovania trvá približne 1 mesiac od podania žiadosti po načerpanie finančných prostriedkov.

Mikropôžička má široké použitie, je určená na nákup majetku, rekonštrukciu, opravu, údržbu , nákup technológie, zásob, tovaru, surovín ...;

Poplatok 70€ za spracovanie žiadosti a poplatok za poskytnutie mikropôžičky vo výške 1% z poskytnutej čiastky.

U nás je možné splatiť mikropôžičku aj pred termínom splatnosti

Mikropôžičkový program beží nepretržite, na predkladanie žiadostí nie je žiadna lehota.

Mikropôžičkový program má celoslovenskú pôsobnosť, o mikropôžičku môže požiadať podnikateľ , ktorý má sídlo firmy v rámci celého Slovenska.