1_b.png

Zmanažujte seba aj svoj čas!

08.04.-Zmanažujte-seba-aj-svoj-čas_AP_BÁNOVCE-(FB-cover).jpg

 

Efektívne zorganizovať svoj čas a venovať sa rozbehu svojho biznisu naplno, no zároveň nezanedbávať osobný život, je umenie. Príďte sa mu naučiť na náš seminár.

DOZVIETE SA

  • ako bojovať s časovým tlakom a stresom
  • ako si zorganizovať čas a priority pre podnikanie
  • ako nájsť súlad medzi podnikaním a osobným životom
  • ako ľahko a rýchlo dosahovať podnikateľské ciele
  • nové trendy v plánovaní a organizovaní času

PREDSTAVÍ SA VÁM

Mgr. Norbert Gyürüsi – v súčasnosti pôsobí ako právnik, podnikateľ a lektor, vo svojich pracovných pozíciách nadobudol analytické myslenie, schopnosť samostatnej práce, rozhodnosť a iniciatívu v konaní.

KEDY

08.04.2019

16:30 – 19:30 hod.

KDE

Ži:va, Dom služieb

Námestie Ľ. Štúra

957 01 Bánovce nad Bebravou

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 08.04.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.