1_b.png

Získajte si srdce zákazníka

28.05. Získajte si srdce zákazníka_RP_NITRA(FB cover).jpg

 

Premeňte občasného okoloidúceho na nadšeného fanúšika vašej predajne! Naučte sa spolu s nami základy zákazníckej psychológie aj to, aké benefity zákazníkov potešia, ale pritom nezruinujú váš rozpočet.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • o zákazníckej psychológii - na čo zákazník reaguje a na čo naopak nie
  • ako upraviť z občasného zákazníka nadšeného fanúšika vášho obchodu
  • vernostný program a cielené zvyšovanie zisku
  • tvorba príťažlivých benefitov pre zákazníkov
  • ako narábať zo zľavami a akciami, aby vás to nezruinovalo

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Martina Pospíšilová - expertka na loyalty marketing spolupracovala so stovkami podnikateľov na individuálnej báze aj vo väčších projektoch a svoje medzinárodné skúseností z oblasti poradenstva pre MSP odovzdáva podnikateľom, ktorí chcú mať so svojimi zákazníkmi nadštandardné vzťahy.

KEDY

28.05.2019

9:00-13:30 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Nitra

SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 27.05.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené