1_b.png

Ženy v biznise III.: O spolupráci s mestom

10_12_Ženy-v-biznise-III_AP-(FB-cover).jpg

 

Príďte si vypočuť príbeh podnikateľky Janky o tom, ako si nájsť svoje miesto v podnikaní. Hovoriť bude o dlhodobej spolupráci  s mestom kde žije. Dozviete sa, ako takáto spolupráca funguje a čo podnikateľke prináša.

ČO SA DOZVIETE

  • Ako nájsť možnosti počiatočných zdrojov aj tam, kde by ste ich nehľadali
  • Ako definovať vašu podnikateľskú víziu pri oslovovaní budúcich partnerov
  • Aké sú výhody spolupráce s mestským úradom a obcou na začiatku podnikania
  • Ako môže byť samospráva zdrojom informácií, kontaktov, financií a spájania ľudí/ projektov

Kto je váš lektor:

Ing. Jana Ovesná, zakladateľka Tarzania Trenčín, Activity Park, Skyler a Zaži Trenčín OZ. Kreatívnu energiu vnáša do svojej práce pri tvorbe a realizácií podujatí pre firmy, verejnosť či občianske združenia. Matka troch detí. Jej záľubou je tiež personalistika, príprava ľudí na pracovné pohovory a výučba angličtiny. Spolu s partnerom podporuje distribúciu produktov lokálnych pestovateľov.

KEDY?

10. 12. 2020

17:00 – 19:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 7. 12. 2020 do 12:00 hod.

KONTAKTY: ap.tn@npc.sk alebo +421 948 047 790

Účasť je bezplatná.


Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené