1_b.png

Zažite Agile games na vlastnej koži!

22.05. Zazite agile games na vlastnej kozi!_AP_ŽILINA(FB cover).jpg

 

Tento workshop vás prostredníctvom agile techník naučí zvýšiť vašu podnikateľskú pružnosť a urýchliť uvedenie vášho produktu na trh. Nemusíte sa trápiť, môžete sa hrať! Agilné hry vám nový spôsob myslenia dostanú pod kožu a vďaka priamej skúsenosti ho ľahšie uvediete do praxe.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • filozofia, základné hodnoty a zásady agilného správania
  • princípy agilnej praxe pre vybudovanie úspešného produktu
  • kľúčové koncepty a pochopenie využitia agile pre vývoj produktu
  • princípy a modifikácie agile pre efektívnejšie fungovanie produktu na trhu
  • hry na vysvetlenie agile princípov

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Daniel Harcek – pôsobil ako CTO pre Ringier Axel Springer Slovakia, vybudoval a viedol vývojový tím nemeckej spoločnosti Adlodge/Novosense, podieľal sa na spustení bratislavskej pobočky britskej spoločnosti VisualDNA, aktívne sa venuje agilnému spôsobu riadenia.

KEDY

22.05.2019

16:30 - 19:30 hod.

KDE

Banka Žilina

Legionárska 1

010 01 Žilina

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 21.05.2019 do 13.30 h


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska – okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.