1_b.png

Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ (EIC Accelerator ako nástroj pre MSP)

19.3.-Komunitarne-programy---EIC-Accelerator,-PO-(FB-baner).jpg

 

PODUJATIE BOLO Z DÔVODU EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE ODLOŽENÉ NA NEURČITO.

O jeho náhradnom termíne vás budeme informovať na stránkach www.npc.skwww.sbagency.sk a na našich sociálnych sieťach.   

PRÍĎTE NA SEMINÁR A DOZVIETE SA VIAC!

Pozývame Vás na praktický seminár zameraný na EIC Accelerator, kde sa dozviete praktické rady, ako tento nástroj Horizontu 2020 využiť.

Ak sídlite v ktoromkoľvek kraji s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja a ste podnikateľ, nenechajte si ujsť túto jedinečnú šancu a zúčastnite sa seminára, kde sa dozviete viac.

KEDY?
19.3.2020, od 09:30 do 18:45 (8 hodín + prestávky).

KDE?
Budova Unicentrum, Kúpeľná 6, 08001 Prešov

KONTAKT: npint_po@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12.03.2020 do 18.00 h alebo do naplnenia kapacity semináru

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Hlavná aktivita 3. Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.

Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy.