1_b.png

Zaľúbte sa do svojho webu

14.02. Zaľúbte sa do svojho webu_NRcover.jpg

 

Máte už web, ale bojíte sa či bude mať návštevnosť? Premýšľate, ako urobiť z návštevníka zákazníka? Príďte na náš seminár a spolu s našim odborníkom vytvorte web, do ktorého sa váš zákazník zamiluje a už ho neopustí.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako správne nastaviť webovú stránku
  • aká je logika sociálnych sietí
  • ako prelinkovať ľudí zo sociálnych sietí na web
  • ako využiť SEO optimalizáciu a google nástroje

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Tomáš Kovalinka - úspešný grafický dizajnér a marketingový stratég. Aktívne sa venuje grafickému dizajnu a tvorbe webstránok, príprave PR materiálov a správe webových stránok. Riadi vlastný tím kreatívcov, ktorí stoja za marketingom mnohých úspešných značiek.

KEDY?

14.02.2019

17:00-20:00 hod.

KDE?

SODA business park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 13.02.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené